Κυβερνητικές αιχμές στον Διοικητή για τους όρους της έκθεσης των A&M


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Η Κυβέρνηση σημειώνει με ανησυχία το γεγονός και αναμένει ότι η κοινωνία, η οποία υποβάλλεται σε τεράστιες θυσίες για λόγους που δεν ευθύνεται, θα διαφωτιστεί πλήρως.

 Η Κυβέρνηση επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους Κύπριους πολίτες ότι η έρευνα που διεξάγει η Ερευνητική Επιτροπή, εκ των τριών εγκρίτων δικαστών, θα καλύψει όλες τις πτυχές της οικονομικής κρίσης, χωρίς εξαιρέσεις».

Ερωτηθείς αν θα διερευνηθεί και το κατά πόσο ήταν σωστοί οι όροι εντολής της  Alvarez & Marshal, ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι «αυτή τη στιγμή ό,τι πούμε είναι πρόωρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όρισε αυτή την έγκριτη τριμελή Ερευνητική Επιτροπή, ακριβώς, για να διευκρινιστούν τα πάντα. Η δέσμευσή μας είναι ότι αυτή η Επιτροπή θα δώσει σε όλους μας το φως που χρειαζόμαστε για την κάθαρση αυτού του τόπου».

Σε άλλη ερώτηση απάντησε ότι «η Ερευνητική Επιτροπή έχει τόσο διευρυμένες αρμοδιότητες που έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει τα πάντα και επαφίεται σε αυτή πώς θα ενεργήσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Εμείς έχουμε απόλυτη και απεριόριστη εμπιστοσύνη σε αυτή την Επιτροπή».

Σημείωσε ότι «από τη στιγμή που η Κυβέρνηση όρισε Ερευνητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μάλιστα, ζήτησε να ξεκινήσουν από τον ίδιο, είναι έτοιμη (η Κυβέρνηση) τα πορίσματα της Επιτροπής να τα κάνει πράξη για ό,τι ήθελε συμβεί είτε αυτά αναφέρονται σε ποινικές, αστικές ή πολιτικές ευθύνες».

Κληθείς να πει αν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιορίζονται στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι «καμιά Ερευνητική Επιτροπή, από τη στιγμή που έχει τόσο διευρυμένο ρόλο, δεν μπορεί να αυτοπεριοριστεί ειδικά για θέματα που αφορούν μια τέτοια οικονομική τραγωδία, και μπορεί να εξετάσει οποιονδήποτε οπουδήποτε. Είναι το α και το ω της ίδιας της υπόστασης και φύσης μιας τέτοιας Ερευνητικής Επιτροπής».