Έκθεση φωτιά της A&M για τα όργια σε Λαϊκή και Τρ. Κύπρου

 


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Η έκθεση επικεντρώνεται στις διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει η Τρ. Κύπρου και η Λαϊκή για την απόκτηση ελλαδικών ομολόγων. Παράλληλα ασχολείται με την επέκταση των δύο τραπεζών στο εξωτερικό.

Για τα ελληνικά ομόλογα η έκθεση αναφέρει ότι δεν υπάρχει επαρκής δικαιολόγηση αγοράς ελληνικών κρατικών ομολόγων έως το ποσό των €2,4 δισ. από την Τράπεζα Κύπρου. Χαρακτηριστικά:

1. Το τέλος του 2008 η αξία των Ελλαδικών ομολόγων ήταν σχεδόν 500εκ. Ευρώ.

2. Τον Ιούνιο του 2009 η αξία των Ελλαδικών ομολόγων έφτασε το 1,7δις Ευρώ.

Και ενώ φαίνεται πως τον Οκτώβριο του 2009 η Τρ. Κύπρου είχε πουλήσει σχεδόν όλα τα ελλαδική ομόλογα, μέσα σε ένα εξάμηνο η Τράπεζα Κύπρου φαίνεται να προχώρησε σε μαζικές αγορές που έφθασαν στα €2,3 δισ.

Στην έκθεση της Alvarez and Marsal γίνεται αναφορά σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη της τράπεζας Κύπρου που είχαν εμπλοκή στην εξαγορά μεριδίου 9,7% της Banca Transilvania και πιθανότατα απέκρυψαν από το Δ.Σ την πραγματική εικόνα.

Στην εκθεση όμως γίνεται αναφορά και για το θέμα εξαγορά του 80% της Uniastrum Bank με την καταβολή τιμήματος €371 εκατ. το οποίο συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2008. Τονίζεται ότι υπαρχει γνωμάτευση των νομικών συμβούλων White & Case που είχαν αξιολογήσει τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας ότι η εξαγορά μπορεί να αποδειχθεί μια κακή ή απαράδεκτη συναλλαγή για την Τράπεζα Κύπρου.

Τέλος για την κεντρική Τράπεζα η έκθεση τονίζει ότι δεν διέθετε μηχανισμό παρακολούθησης για τη συγκέντρωση ομολόγων.