Έκθεση GRECO: Έλλειψη ελέγχου στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η GRECO αναφέρει επίσης ότι δεν έχει προβλεφθεί μέχρι σήμερα η επιβολή κυρώσεων στους πολιτικούς της Κύπρου, που παραβιάζουν τη νομοθεσία για δημοσιοποίηση του “πόθεν έσχες” τους.

Η έκθεση χαιρετίζει το νέο κυπριακό νόμο περί πολιτικών μερών (PPL), που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2012, με βάση τον οποίο εισάγεται η «ρητή υποχρέωση για τα πολιτικά κόμματα να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.”

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι ο νέος νόμος υποχρεώνει τα πολιτικά κόμματα να υποβάλλουν εκθέσεις για τα έσοδα, τις δαπάνες τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα χρέη που έχουν καθώς και για τα έσοδα-έξοδα που έχουν κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων.

Η GRECO αναγνωρίζει ακόμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο, που πρέπει να κοινοποιούνται κάθε χρόνο στο κοινό, υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανεξάρτητα, όμως, απ` αυτά και εξετάζοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς σ` όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της Κύπρου, η GRECO χαρακτηρίζει χαμηλό το επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας προς τις συστάσεις που ήδη έχουν υποβληθεί για την πάταξη της διαφθοράς στη νήσο.

Πηγή ΚΥΠΕ