Ένατο διάταγμα με “χαλαρώσεις” εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ

 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e mail σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Σε σχέση με το όγδοο Διάταγμα οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να διευκρινιστούν καλύτερα και να καταστούν σαφέστερες κάποιες διατάξεις που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα.

 

Οι πιο σημαντικές διορθωτικές τροποποιήσεις αφορούν:

(α) τη μεταφορά χρημάτων, εντός της Δημοκρατίας, από λογαριασμό ενός πιστωτικού ιδρύματος σε λογαριασμό άλλου πιστωτικού ιδρύματος, για ποσό μέχρι ¤300.000 ανά συναλλαγή, όταν η εν λόγω συναλλαγή εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων χωρίς να υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.  (Στο προηγούμενο όγδοο Διάταγμα η μεταφορά χρημάτων αφορούσε συναλλαγές από ¤50.000 μέχρι ¤300.000.)

(β) την μεταφορά χρημάτων σε φοιτητές εκτός Κύπρου, μέχρι ¤5.000 το τρίμηνο για έξοδα συντήρησης, όπου τώρα το πιστωτικό ίδρυμα θα υποχρεώνεται να διατηρεί κατάλογο στον οποίο θα καταγράφει και θα παρακολουθεί όλες τις πληρωμές.  Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή του καταλόγου ή και πληροφορίες για οποιαδήποτε πληρωμή διενεργείται για σκοπούς εξόδων συντήρησης φοιτητών στο εξωτερικό.

(γ) το ποσό των ¤2.000 που μπορούν να μεταφέρουν σε μετρητά, επιβάτες που ταξιδεύουν εκτός της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να αποσύρεται από το πιστωτικό ίδρυμα πέραν του ποσού των ¤300 ημερησίως που είναι το επιτρεπόμενο ποσό ανάληψης, ανά πρόσωπο, ανά πιστωτικό ίδρυμα.