Επαναλειτουργεί σήμερα το ΧΑΚ

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter.


Η απόφαση για τις δύο τράπεζες ισχύει για μέχρι 10 μέρες, ενώ μετά το πέρας του διαστήματος θα ληφθεί εκ νέου απόφαση.

 

Η ανακοίνωση του ΧΑΚ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι από σήμερα 2 Απριλίου 2013 όλοι οι τίτλοι των εισηγμένων εταιρειών θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο εκτός από τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Ενόψει σχετικής απόφασης που λήφθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Εξυγίανσης, το διορισμό Ειδικών Διαχειριστών οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης των Τραπεζών (Bank of Cyprus Public Company Ltd και Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) και των σχετικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Bank of Cyprus Public Company Ltd και Cyprus Popular Bank Public Co Ltd από σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και για περίοδο 10 εργασίμων ημερών δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης).

Η απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης λήφθηκε με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για σκοπούς διασφάλισης της καλής λειτουργίας της αγοράς και για προστασία των επενδυτών και έτυχε σχετικής επικύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 184 του Νόμου και αφορά τους πιο κάτω τίτλους:

 

– Bank of Cyprus Public Company Ltd (ΤΡΚΥ/ BOCY)

– Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 (ΤΡΚΜΧ/ BCCB)

– Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΤΚΜΑΚ/ BCCCB)

– Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΤΚΜΕΔ/ BCCOD)

– Bank of Cyprus Public Company Ltd – Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΤΚΜΑΕ/ BCOCO)

– Bank of Cyprus Public Company Ltd – Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 (ΤΡΚΑΓ/ BCSC)

– Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ΛΑΙΚ/ CPB)

– Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΛΑΙΚΘ/ CPBCB)

– Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Μη-Σωρευτικά Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2010 (ΛΑΙΚΛ/ CPBCC)

– Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΛΑΙΚΑ/ CPBCS)

– Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Εγγυημένα Ομόλογα (ΛΤΔΕ/ CPBG)

– Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Εγγυημένα Ομόλογα (ΛΤΔΕ2/ CPBG2)

Επιπρόσθετα με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, η οποία επικυρώθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 184 του Νόμου αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των Εγγυημένων Ομολόγων των εταιρειών Amathus Public Ltd (ΑΜΕΧ/ AMGB) και K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd (ΑΘΗΕΧ/ ACDB) μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα των εγγυήσεων. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών εφόσον τα εν λόγω Ομόλογα είναι Εγγυημένα από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο είχε αποστείλει σχετική Εγκύκλιο στις εταιρείες στις 28 Μαρτίου 2013 (Αρ. 04-2013) με την οποία ζητούσε από τις εισηγμένες εταιρείες να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες εξελίξεις, ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την έκταση των επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι αριθμός εισηγμένων εταιρειών έχουν ήδη προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο αριθμός εταιρειών δεν έχουν ακόμη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό πως αυτές επηρεάζονται από τις πρόσφατες εξελίξεις, γεγονός που το Χρηματιστήριο παρακαλεί τους επενδυτές να προσέξουν ιδιαίτερα. Προτρέπονται συνεπώς οι επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μελετούν τις σχετικές ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε επενδυτικών αποφάσεων. 

 

Πτωτικά άνοιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Στις 10.36  ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται στις 865,45  μονάδες, με πτώση 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται σε 1,62  εκατ. ευρώ.

Η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου είναι 1,28555 δολάρια.