Επανεξέταση των εξαιρέσεων για το κούρεμα


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σύμφωνα με πληροφορίες του 24Η, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τις καταθέσεις και τα επενδυτικά προγράμματα άλλων Τραπεζικών Ιδρυμάτων μέσα στην Τράπεζα Κύπρου. 

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι έχει ενώπιον του μακρύ κατάλογο με αιτήματα εξαιρέσεων. Ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι καμία δεν θα γίνει αποδεκτή.  

Μέχρι τώρα έχουν εξαιρεθεί από το κούρεμα:

  1. Οι καταθέσεις στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα
  2. Η γενική κυβέρνηση
  3. Οι δήμοι
  4. Σχολεία και Πανεπιστήμια
  5. Οι ασφαλιστικές εταιρείες
  6. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 

Οι καταθέσεις των μη κερδοσκοπικών Οργανισμών στις δύο τράπεζες , ανέρχονται στα €41 εκ., εκ των οποίων €8 εκ. στη Λαϊκή και €33 εκ. στην Τράπεζα Κύπρου.