Επιτροπή Εσωτερικών: Συζήτησε δύο μνημονιακά νομοσχέδια


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Δύο μνημονιακά νομοσχέδια που προβλέπουν αυξήσεις στα τέλη που αφορούν την έκδοση εγγράφων από το Αρχείο Πληθυσμού και την αύξηση των τελών και δικαιωμάτων για παρεχόμενες υπηρεσίες από το Κτηματολόγιο και το Τμήμα Χωρομετρίας, συζήτησε σε έκτακτη συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Η έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών συγκλήθηκε στις 14.00.

Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο αυξάνονται τα τέλη προς το Κτηματολόγιο και τη Χωρομετρία, αναφέρεται ότι με την αναθεώρηση των τελών αυτά ανταποκρίνονται στο πραγματικό διοικητικό κόστος και ενδυναμώνεται και το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών και ειδικά των εκτοπισθέντων αναφορικά με τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

Σε ό,τι αφορά το περί δικαίου αίσθημα, αναφέρεται ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η μεταβίβαση για δωρεές ακινήτων στα κατεχόμενα, μεταξύ ατόμων με σχέση μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας γίνεται χωρίς τέλος εγγραφής ενώ χωρίς τέλος είναι και η εγγραφή ακινήτων στα κατεχόμενα σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά τέτοιο δικαίωμα, δυνάμει δωρεάς ή με διαθήκη, ανεξάρτητα εάν είναι νόμιμος κληρονόμος.

Επίσης προβλέπεται μείωση του τέλους εγγραφής ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές από τα υφιστάμενα, συνδυασμένα ποσοστά 3%, 5% και 8% επί της αγοραίας αξίας σε περιπτώσεις κληροδοσιών σε σταθερό ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου σε τιμές 1.1. 1980.

Τροποποιούνται επίσης τα καταβλητέα τέλη για δωρεές ακινήτων μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας ως εξής: από 4% επί της εκτιμημένης αξίας του 1920, σε 2 τοις χιλίοις σε τιμές 1.1.1980 δια δωρεές μεταξύ γονέων και τέκνου και από 8% επί της εκτιμημένης αξίας του 1920 σε 4 τοις χιλίοις για δωρεές μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας και μεταξύ συζύγων.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οποιοδήποτε ποσό τέλους ή δικαιώματος παραμείνει απλήρωτο, θα αποτελεί οφειλή προς το κράτος και θα επιβαρύνεται με δημόσιο τόκο υπερημερίας από την ημέρα που αυτό καθίσταται πληρωτέο ενώ παράλληλα θα συνιστά επιβάρυνση επί του ακινήτου.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που αφορά τα τέλη του αρχείου πληθυσμού αναφέρεται ότι με το νομοσχέδιο γίνεται εισαγωγή των δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά χαρακτηριστικά.

Αναθεωρούνται τα τέλη που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, θανάτου, δελτίων ταυτότητας, στην απόκτηση και αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας και στην αίτηση για παροχή πληροφοριών από το Αρχείο Πληθυσμού.

Τα νέα τέλη για έκδοση ανανέωση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία είναι 40 ευρώ, για έκδοση δελτίου ταυτότητας χωρίς βιομετρικά στοιχεία 20 ευρώ, για έκδοση ταυτότητας περιορισμένης ισχύος για ανήλικους με βιομετρικά στοιχεία 25 ευρώ, για έκδοση ταυτότητας περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο χωρίς βιομετρικά στοιχεία 15 ευρώ.

Η αντικατάσταση ταυτότητας λόγω κλοπής ή φθοράς υπόκειται σε τέλος διπλάσιο της προηγούμενης έκδοσης.

Για πιστοποιητικό γέννησης το τέλος είναι 5 ευρώ, όπως και το πιστοποιητικό θανάτου.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι καταργούνται τα επιβαλλόμενα τέλη για τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ