Γ. Λιλλήκας: Τι ζητάει από τον ΠτΔ και τον πρόεδρο της Βουλής


Διαβάστε επίσης: Aποπαγοποιείται το 10% των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Στην επιστολή του προς τον κ. Αναστασιάδη, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο κ. Λιλλήκας, τονίζει ότι πρέπει «να υπάρχει πρόνοια με σαφή διατύπωση που να επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία να αποδεσμευτεί από τους όρους του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης, στην περίπτωση που μπορεί και θελήσει να αποπληρώσει το δάνειο που θα πάρει από την Τρόικα. Δεν πρέπει, προσθέτει, «να θεωρείται αυτονόητη αυτή η δυνατότητα». Σημειώνεται επίσης ότι πρέπει «να αποτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος στην Τρόικα να εκχωρήσει το δάνειο σε τρίτο μέρος χωρίς τη σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαφορετικά, μπορεί να βρεθούμε δεσμευμένοι με μια ετεροβαρή συμφωνία εξάρτησης με την Τουρκία». Αναφέρει ακόμη ότι πρέπει να «αποτραπεί η εκχώρηση της Κρατικής Ασυλίας» στην Τρόικα και ότι στην περίπτωση που «μας επιβληθεί το Μνημόνιο (…) δεν πρέπει να δεχθούμε ‘εποικοδομητικές ασάφειες’ , διφορούμενους όρους ή έννοιες» για το ζήτημα της διαχείρισης των Υδρογονανθράκων μας.  

Περαιτέρω, ο κ. Λιλλήκας σημειώνει ότι «είναι ύψιστης σημασίας» να τεθεί το Μνημόνιο σε Δημοψήφισμα ώστε «ο λαός να έχει την ευκαιρία να αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του». 

Παρομοίως, ο πρώην ΥΠΕΞ  στην επιστολή του προς τον κ. Ομήρου,  εισηγείται την κατεπείγον ψήφιση Νόμου «για τη διενέργεια δημοψηφίσματος» και καλεί τη Βουλή «να απαιτήσει από την Κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει αμέσως τα κείμενα τόσο του Μνημονίου όσο και της Δανειακής Σύμβασης. Οι πολίτες», προσθέτει, «έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και όχι να βρεθούν προ τετελεσμένων». Καλεί επίσης τη Βουλή «να συστήσει Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, να επεξεργαστεί εντός μιας εβδομάδας, εναλλακτικές λύσεις ικανές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα εκτός της Τρόικας». 

Η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Κον Νίκο Αναστασιάδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

2 Απριλίου 2013

Γνωρίζετε ότι η άποψη μου είναι όπως δώσουμε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκτός Τρόικας και Μνημονίου. Γνωρίζω ότι διαφωνείτε με την άποψη μου και γι’ αυτό σύντομα η Κυβέρνηση θα κληθεί να υπογράψει ένα Μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση. 

Ενόψει των επικείμενων εξελίξεων και δεδομένου ότι εσείς θα πάρετε τις αποφάσεις, ως Εκλελεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας υποβάλω τις ακόλουθες εισηγήσεις, που δεν αποτελούν συνολικά σχόλια επί του Μνημονίου που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Πρώτο: Όπως υποβάλετε το Μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση σε Δημοψήφισμα. Είναι υψίστης σημασίας ζήτημα και ο λαός θα πρέπει να έχει (δικαιούται να έχει) την ευκαιρία να αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του. Ήταν, και δική σας δέσμευση η διενέργεια Δημοψηφισμάτων.

Δεύτερο: Στην περίπτωση που μας επιβληθεί Μνημόνιο και Δανειακή Σύμβαση:

α. Να μην εκχωρηθεί δια του Μνημονίου Κρατική Κυριαρχία σε κανένα ξένο θεσμό ή μηχανισμό.

β. Η Κυβέρνηση να διατηρήσει την απόλυτη ελευθερία στο ζήτημα διαχείρισης των Υδρογονανθράκων μας. Δεν πρέπει να δεχθούμε ‘εποικοδομητικές  ασάφειες’, διφορούμενους όρους ή έννοιες, γιατί όταν προκύψει ανάγκη ερμηνείας, αυτή θα είναι εις βάρος του αδύνατου μέρους, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αντίδραση της Τρόικας στο Νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης για το Ταμείο Διαχείρισης των εσόδων από τους Υδρογονάνθρακες είναι ενδεικτική.

Αν αυτή η πτυχή δεν είναι σαφώς διατυπωμένη προστατεύοντας την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Κυβέρνησης, τότε στο ζήτημα της προπώλησης Φυσικού Αερίου που προγραμματίζετε να κάνετε μετά τη δεύτερη γεώτρηση της Noble, θα υπόκειται στην αμφίβολη έγκριση από την Τρόικα.

Είναι ενάντια στα Εθνικά μας συμφέροντα η αποδοχή της θέσης για τη διενέργεια μελέτης από ‘διεθνή οίκο’, που θα περιλαμβάνει στους όρους εντολής εκτίμηση της ‘αβεβαιότητας’ και του ‘ρίσκου’ για το ζήτημα εξόρυξης των Υδρογονανθράκων μας. 

γ. Να υπάρχει πρόνοια με σαφή διατύπωση που να επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία να αποδεσμευτεί από τους όρους του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης, στην περίπτωση που μπορεί και θελήσει να αποπληρώσει το δάνειο που θα πάρει από την Τρόικα. Χωρίς σαφή πρόνοια που θα το προβλέπει δεν θα είναι εφικτή αυτή η επιλογή. Δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη αυτή η δυνατότητα. Η ελληνική εμπειρία είναι ιδιαίτερα διδακτική επί τούτου.

δ. Να αποτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος στην Τρόικα να εκχωρήσει το δάνειο σε τρίτο μέρος  χωρίς την σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαφορετικά μπορεί να βρεθούμε δεσμευμένοι με μια ετεροβαρή συμφωνία εξάρτησης με την Τουρκία.

ε. Να αποτραπεί εκχώρηση της Κρατικής Ασυλίας. Διαφορετικά η Τρόικα και τα μέρη που την απαρτίζουν θα μπορούν να εκποιούν κρατική περιουσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Τέλος, Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι από το κούρεμα των Καταθέσεων επιδιώκαμε την εξασφάλιση ενός ποσού ύψους 5.8 δις Ευρώ. Με τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τη Λαϊκή και την Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με αναλυτές διεθνών Μ.Μ.Ε, φαίνεται τα ποσά που εξασφαλίστηκαν να ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό που αρχικά επιδιώκετο.  Πιστεύω ότι επιβάλλεται όπως ζητήσετε πλήρη και λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων για να έχετε προσωπική γνώση και γνώμη.

Πιστεύω κύριε Πρόεδρε, πως ακόμα και τώρα, την υστάτη, πρέπει να μελετήσετε και όλες τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για ικανοποίηση των κεφαλαιακών μας αναγκών εκτός του Πλαισίου της Τρόικας.

Με εκτίμηση, Γιώργος Λιλλήκας.   

 

Η επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής

Κον Γιαννάκη Ομήρου. Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 

2 Απριλίου 2013

Η Κύπρος διέρχεται την κρισιμότερη περίοδο και αντιμετωπίζει τις πιο καθοριστικές προκλήσεις από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιστεύω, όπως και εσείς, πως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να υιοθετήσει, αποφεύγοντας τη λογική της Τρόικας και τους απεχθείς όρους του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης που εντός των επόμενων ημερών θα κληθούμε να υπογράψουμε. 

Επειδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση πεισματικά εμμένουν στην επιλογή της Τρόικας, θεωρώ πως η Βουλή έχει ουσιαστικό πολιτικό ρόλο να διαδραματίσει και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Εισηγούμαι:

Πρώτο:

Να ψηφίσει Νόμο, μετά από κατάθεση Πρότασης Νόμου η οποία να εξεταστεί ως κατεπείγουσα, για τη διενέργεια Δημοψηφίσματος για το Μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση. Ο λαός, ως το Κυρίαρχο σώμα στη δημοκρατία, είναι ο πλέον αρμόδιος να αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του.

Δεύτερο:

Με ψήφισμα της η Βουλή να απαιτήσει από την Κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει αμέσως, τα κείμενα τόσο του Μνημονίου όσο και της Δανειακής Σύμβασης επί των οποίων διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και όχι να βρεθούν προ τετελεσμένων.

Τρίτο:

Η Βουλή να συστήσει Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή η οποία με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, επεξεργαστεί, εντός μιας εβδομάδας, εναλλακτικές λύσεις ικανές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα εκτός της Τρόικας. Το πόρισμα της Επιτροπής να δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και να δημοσιοποιηθεί για ενημέρωση των πολιτών.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι, όπως καλά γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, σαφώς ανεξάρτητη εξουσία και πλήρως διαχωρισμένη από την εκτελεστική εξουσία. Έχει πιστεύω την ελευθερία, τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να παρέμβει σ’ αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις και να προωθήσει λύσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της πατρίδας μας προτού είναι αργά. 

Με εκτίμηση, Γιώργος Λιλλήκας