Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας βελτιώνονται


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Με δεδομένη την έμπρακτη συνεργασία των Κοινωνικών Εταίρων και γενικά όλων των ενδιαφερομένων, είναι πεποίθηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας συνεχώς θα βελτιώνονται, αναφέρεται σε επίσημη του ανακοίνωση.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Όπως αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει καθιερωθεί επίσης από τα Διεθνή Συνδικάτα ως ημέρα μνήμης των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Το θέμα της «Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το 2013» επικεντρώνεται στην πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών.

Οι επαγγελματικές ασθένειες, σημειώνεται, είναι δύσκολο να διαγνωστούν και να συσχετιστούν αιτιολογικά με τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας σε σύγκριση με τα εργατικά ατυχήματα, αν και ευθύνονται για τον θάνατο έξι φορές περισσότερων ατόμων.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΔΟΕ, από τα 2,34 εκατομμύρια θανάτους ετησίως που σχετίζονται με την εργασία, τα 2,02 οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες.

Όπως αναφέρεται, επαγγελματικές ασθένειες όπως η πνευμοκονίαση εξακολουθούν να υφίστανται στις μέρες μας, ενώ σχετικά νέες επαγγελματικές ασθένειες όπως οι μυοσκελετικές παθήσεις και το εργασιακό άγχος βρίσκονται σε άνοδο.

Η πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποτελεί αναμφίβολα επιτακτική ανάγκη και για τον σκοπό αυτό απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση σχετικών εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ