Η Έκθεση της Pimco – Πλήρης επιβεβαίωση 24Η

 


Εγγραφείτε στο newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις θα έρχονται στο e mail σας

Aκολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


H αποκάλυψη του 24Η, στις 21 Φεβρουαρίου, για τις ανάγκες των τραπεζών, σύμφωνα με την έκθεση της Pimco.

Όπως αναφέρει η ΚΤ o διαγνωστικός έλεγχος που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2013 κάλυψε 22 ιδρύματα που αποτελούν

το 73% του ενεργητικού του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος:

► Εγχώρια ιδρύματα: Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα και Ελληνική

► Κυπριακές θυγατρικές ξένων ιδρυμάτων: Eurobank EFG Κύπρου και Alpha Bank Κύπρου

► Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα: Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα, Συνεργατικό Ταμιευτήριο

Λεμεσού και αντιπροσωπευτικό δείγμα 15 συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων συνδεδεμένων με την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα.

Τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου καταδεικνύουν επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που ανέρχονται σε περίπου €8,9 δισεκατομμύρια για το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα, με ημερομηνία αποτίμησης τις 30 Ιουνίου 2012. Αυτές οι κεφαλαιακές ανάγκες προκύπτουν από εμπεριστατωμένη ανάλυση της αξίας των δανειακών χαρτοφυλακίων και ενεργητικού, και της δυνατότητας των κεφαλαίων των τραπεζών να απορροφήσουν ζημιές κάτω από το ακραίο σενάριο για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει τα αποτελέσματα της άσκησης.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την έκθεση της ΚΤ

Στον συνεργατισμό υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αναμενόμενες ζημιές από το δανειστικό χαρτοφυλάκιο και στις κεφαλαιακές ανάγκες. 

Βασικό/Ακραίο (εκ) % απωλειών/δανείων

ΔΑΣΚΑΛΩΝ        17 – 27                             5 – 9,8

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ        22 – 33                         10,7 – 15,9

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ        21 – 32                    6,8 – 11,9

ΔΗΜ. ΥΠ. ΛΕΜ.        26 – 36                       13,1 – 19,8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ18 – 26                         11,1 – 17,3

ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ        95 – 120                        12,9 – 17,7

ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ       101 – 136                        17,8 – 24,8

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ          52 – 63                        19,9 – 25,5

ΛΑΤΣΙΩΝ                 19 – 27                        11,8 – 16,2

ΠΕΡ. ΛΕΥΚ.          31- 44                        14,8 – 20,9

ΚΙΤΙΟΥ                 13 – 17                        18,3 – 25,6

ΠΟΛΙΣ                  7 – 10                        15,2 – 20,9

ΠΕΓΕΙΑΣ                  8 – 11                        13,3 – 18,8

ΑΝΑΤ. ΛΕΜ.         10 – 13                        16,8 – 23,5

ΔΕΥΤΕΡΑΣ                    4 – 6                        15,3 – 20,8

Συνολικά στα συνεργατικά ιδρύματα οι ανάγκες είναι οι παρακάτω:

                       Βασικό(εκ) Ακραίο(εκ)

ΣΠΙ                         364          589

ΛΕΜΕΣΟΥ                  94          149

ΕΠΑΓΓ. ΣΠΙ         104          154

ΜΕΓΑΛΑ ΣΠΙ         298          390

ΜΙΚΡΑ ΣΠΙ          43           58

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση της Pimco