Η Νορβηγία συγχρηματοδοτεί κατά 85% τη ΜΟΚΑΣ


Διαβάστε επίσης: Από λάθος του Γ.Λ. πήραν ”αύξηση” δημόσιοι υπάλληλοι 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Την έναρξη του έργου «Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) στην καταπολέμηση αδικημάτων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» ανακοίνωσε σήμερα η Μονάδα, σημειώνοντας ότι αυτό θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από το Μηχανισμό Χρηματοδότησης της Νορβηγίας, σε μια συνεχή προσπάθεια στήριξης και προώθησης της συνεργασίας με την Κύπρο.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΜΟΚΑΣ η συμφωνία υπογράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται να ανέλθει στα €1.100.882. Η υλοποίηση του έργου από τη ΜΟΚΑΣ ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2013 και θα έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια.

Σκοπός του έργου είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάλυσης και διερεύνησης της ΜΟΚΑΣ μέσω της εφαρμογής εξελιγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, τα οποία θα υποστηρίξουν τις κύριες δραστηριότητες της. Το έργο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα βοηθήσει τη ΜΟΚΑΣ να αξιοποιήσει σε καλύτερο βαθμό τις υπάρχουσες πληροφορίες και μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων να μπορεί να ανακαλύψει συσχετισμούς μεταξύ δεδομένων, πληροφοριών και υπόπτων.

Περαιτέρω, θα ενδυναμώσει τη συνεργασία με αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού, με Αρχές επιβολής του νόμου στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και με εταιρείες και πρόσωπα που έχουν υποχρέωση αναφοράς προς τη ΜΟΚΑΣ (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγόρους, λογιστές κ.ά.).

Το έργο θα βοηθήσει επίσης την ΜΟΚΑΣ να αναπτύξει νέες πολιτικές, διαδικασίες και εργαλεία, με σκοπό την αποτροπή και καταπολέμηση του διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος και ειδικότερα το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, η ΜΟΚΑΣ έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη σε σχέση με την απόκτηση και εγκατάσταση εξειδικευμένων συστημάτων ανάλυσης και διερεύνησης πληροφοριών.

Εξάλλου, θα συνεχιστεί επίσης η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, σε σχέση με την αυτοματοποίηση διαδικασιών ανάλυσης και διερεύνησης ύποπτων συναλλαγών, καθώς και βέλτιστων πρακτικών με αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Νορβηγίας.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ