Η συμφωνία με την Τρόικα – Στα χέρια μας το Φυσικό Αέριο (vid)

 


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Ο δεκάλογος των αλλαγών

1. Θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσον αφορά το σχεδιασμό, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση των εσόδων από το Φυσικό Αέριο.  Συγκεκριμένα  περιλαμβάνονται ρητές αναφορές στην αποκλειστική ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αφαιρείται η πρόνοια για επανεξέταση του προγράμματος από την Τρόικα.  Διασφαλίζεται, επίσης, ότι τα έσοδα από την μελλοντική εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου παραμένουν στη δικαιοδοσία του Κράτους. 

2.      Η περίοδος δημοσιονομικής προσαρμογής επεκτείνεται κατά δύο χρόνια, από το 2016-2018.  Η προσαρμογή καθίσταται πιο ήπια, δίνεται η ευκαιρία τα μέτρα αντί σε τρία χρόνια να κατανεμηθούν στα πέντε και με αυτό τον τρόπο αμβλύνεται η πίεση για άμεση προσαρμογή.  Η πρόνοια για ιδιωτικοποιήσεις προσφέρει επαρκή χρονικά περιθώρια, που εκτείνονται μέχρι το 2018, αντί του 2016.  Αυτή η άνεση χρόνου, παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερο σχεδιασμό και για υλοποίηση του προγράμματος κάτω από καλύτερες οικονομικά συνθήκες, που να διασφαλίζουν και τους εργαζόμενους.

3.      Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τους ωρομίσθιους που θα αποχωρούσαν, αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, έναντι μίας πολύ μικρής και κλιμακωτής συνεισφοράς που κυμαίνεται από το 0.8% για τους χαμηλά αμειβόμενους στο Δημόσιο Τομέα και φθάνει μέχρι το 2% για τους υψηλόμισθους.

4.      Απάλειψη της πρόνοιας για αύξηση κατά μία περίοδο των ωρών διδασκαλίας, που θα οδηγούσε στην ανεργία 500 εκπαιδευτικούς, με παράλληλη προώθηση σειράς άλλων μέτρων διαχρονικής φύσεως. 

5.      Η πρόσβαση στην Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για 170,000 συμπολίτες μας, που με βάση τις πρόνοιες του αρχικού Μνημονίου θα τερματιζόταν, διασφαλίζεται έναντι μίας προσωρινής συνεισφοράς-ασφαλίστρου του 1.5% επί των μηνιαίων απολαβών, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την καθιέρωση του Γενικού Συστήματος Υγείας.  Το ίδιο όφελος διασφαλίζεται, σε εθελοντική βάση, για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

6.      Με συγκεκριμένη πρόνοια στο Μνημόνιο  εξασφαλίζονται επαρκείς πόροι από τη Δανειακή Σύμβαση, για τα Ταμεία Προνοίας που είναι κατατεθειμένα στη Λαϊκή Τράπεζα, ούτως ώστε αυτά να μην απολεσθούν, αλλά να έχουν την ίδια μεταχείριση με εκείνα της Τράπεζας Κύπρου.  Υπενθυμίζουμε παράλληλα την απόφαση της Κυβέρνησης για καταρτισμό ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την πρόσθετη και  μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

7.      Ο περιορισμός στον αριθμό των Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, από 5000 που είχε αρχικά συμφωνηθεί, μειώνεται στις 4500, διευκολύνοντας έτσι την ομαλή προσαρμογή του μεγέθους της Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω αφυπηρετήσεων. 

8.      Εισάγεται για πρώτη φόρα η δυνατότητα διακανονισμού μεταξύ Τραπεζών – πελατών για αναπροσαρμογή των όρων αποπληρωμής των δανείων, με στόχο την ελάφρυνση του βάρους που επωμίζονται οι πολίτες.  Η υποχρέωση διακανονισμού κατοχυρώνεται νομικά, ενώ για τη διευκόλυνση μιας πιο δίκαιης συμφωνίας μπαίνει σε εφαρμογή και ο θεσμός του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή.

9.      Επιπρόσθετα απεφεύχθη η φορολογία επί των μερισμάτων, την οποία η Τρόικα είχε απαιτήσει. 

10.   Σε σχέση με το Μνημόνιο του περασμένου Νοεμβρίου, η διαδικασία εκποίησης πρώτης κατοικίας επεκτείνεται από τα δύο στα δυόμιση χρόνια, ενώ οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις μετατίθενται χρονικά στο τέλος του 2014.

Σε σχέση με το Μνημόνιο του περασμένου Νοεμβρίου, βελτιώνονται σημαντικά οι όροι για την εξυγίανση του Συνεργατικού Κινήματος.  Διαγράφονται οι όποιοι όροι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραστική και απότομη εξυγίανση (resolution) και διασφαλίζεται ότι η αναδιάρθρωση των Συνεργατικών Ιδρυμάτων θα είναι ομαλή.


Kυβερνητικός Εκπρόσωπος – Μνημόνιο από 24hcomcy