Ύφεση μέχρι 12% χωρίς τις επιπτώσεις αποφάσεων του Eurgroup

 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Ειδικότερα, σύμφωνα με το δελτίο “Οικονομικές Προοπτικές” για τον Απρίλιο του 2013, το ΚΟΕ προβλέπει πως μια μείωση των τραπεζικών καταθέσεων της τάξης του 20%-30% θα οδηγήσει σε μείωση του πραγματικού ΑΕΠ σε ποσοστό 5% με 8%, με αποτέλεσμα η συρρίκνωση στην οικονομία το 2013 να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί τουλάχιστον μεταξύ 9%-12%.

Ωστόσο, διευκρινίζεται πως στις εκτιμήσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της απότομης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και άλλες εξωγενείς αλλαγές που συμβαίνουν στην οικονομία ταυτόχρονα με τη μείωση των καταθέσεων, όπως την επιβολή περιορισμών στις συναλλαγές και το `πάγωμα` μέρους των ανασφάλιστων καταθέσεων, που περιορίζουν τη ρευστότητα και το κεφάλαιο κίνησης (working capital) των επιχειρήσεων με αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση, την απουσία νέων εισροών στην Κύπρο μέσω ξένων εταιρειών των οποίων οι δραστηριότητες υποστηρίζονταν από τις τράπεζες και άλλες υπηρεσίες αναμένεται να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διάφορούς άλλους τομείς της εγχώριας οικονομίας.

Δεν λήφθηκαν υπόψη επίσης η αυξημένη αβεβαιότητα και απώλεια εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, αφού οι συναλλαγές πλέον ρυθμίζονται με διατάγματα. η  παρατεταμένη τραπεζική αργία το Μάρτιο, που δυσχέραινε την ομαλή λειτουργία όλων των τομέων της οικονομίας και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που υιοθετήθηκαν πρόσφατα ή αναμένεται να ψηφιστούν προσεχώς, τα οποία “εκτιμάται ότι θα έχουν περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα”.

Σε σχέση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το ΚΟΕ εκτιμά ότι αυτός θα μειωθεί σε ποσοστό 1% με 2%, με τον πληθωρισμό για όλο 2013 να κυμαίνεται γύρω στο 1%.

Ως προς την ανεργία (δεδομένα Eurostat), το ΚΟΕ εκτιμά ότι θα μειωθεί κατά 5 με 6 ποσοστιαίες μονάδες, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για ποσοστό γύρω στο 20% για το 2013.

Παράλληλα, αναμένεται σημαντική απώλεια εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρηματιών, με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας να καταγράφει μεγάλη πτώση, που να φτάνει μέχρι και 20 μονάδες.

Σύμφωνα με το Δελτίο, οι εισαγωγές αγαθών (ονομαστικοί όροι) θα παρουσιάσουν συρρίκνωση μέχρι και 22%, μικρότερη μείωση στις εξαγωγές αγαθών (2%-6%) και μικρή αύξηση (2%-4%) στις αφίξεις τουριστών.

 

Πηγή ΚΥΠΕ