Εισηγήσεις ΕΤΕΚ για ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας


 

Διαβάστε επίσης: Οι Κύπριοι τρεις φορές πιο πλούσιοι από τους Γερμανούς 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, που δόθηκε σήμερα, στα γραφεία του ΕΤΕΚ στην παλαιά Λευκωσία, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τη ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας και περιορισμό της αυξητικής τάσης της ανεργίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, το ΕΤΕΚ “διαμόρφωσε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις για δράσεις και ενέργειες, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας στο σύνολό της και τη δημιουργία ή συγκράτηση θέσεων εργασίας”.

Πέραν των προτάσεων, το Επιμελητήριο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να συνεισφέρει έμπρακτα στον αγώνα για επιστροφή της Κύπρου σε πορεία ανάπτυξης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές “περιλαμβάνουν τη διευθέτηση συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αρμόδιους Υπουργούς καθώς και προσπάθεια για συντονισμό συνδέσμων και οργανώσεων που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο, έτσι ώστε να υπάρξει από κοινού προώθηση θέσεων και εισηγήσεων”.

 

“Είναι πλέον δεδομένο”, δήλωσε ο κ. Αχνιώτης, “ότι ο τρόπος, με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τα πράγματα μέχρι σήμερα, θα πρέπει να αλλάξει, οι στόχοι να επανακαθοριστούν και να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για θέματα, που, για λόγους πολιτικούς, γραφειοκρατίας, συνήθειας και άλλους, δεν τολμούσαμε να αγγίξουμε”.

 

“Πρωταρχικοί μας στόχοι τώρα”, συνέχισε, “θα πρέπει να είναι η συγκράτηση των ποσοστών της ανεργίας μέσα από τολμηρές αποφάσεις, σε σχέση με την αξιοποίηση των εθνικών φυσικών πόρων, των υποδομών αλλά  και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η στήριξη της ντόπιας και ξένης αναπτυξιακής δραστηριότητας καθώς και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας με καινούρια χαρακτηριστικά όπως η αυξημένη παραγωγικότητα και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης”.

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, το ΕΤΕΚ έχει την άποψη ότι “θα πρέπει και εδώ να στοχεύσουμε σε αύξηση της παραγωγικότητας και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχουμε ως λαός και ως χώρα”.

Οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ, που περιλαμβάνονται σε οκτασέλιδο κείμενο, στηρίζονται σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες: Διευκόλυνση της Ανάπτυξης και Ενθάρρυνση της ντόπιας και ξένης Επιχειρηματικότητας, Επαναπροσδιορισμό του ρόλου και του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα/ αύξηση παραγωγικότητας του τομέα, Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και προτεραιότητα στην αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού/ Άντληση ερευνητικών κονδυλίων από ΕΕ ΚΑΙ Στρατηγικές Αποφάσεις και Σχεδιασμός για το Βραχυπρόθεσμο και Μεσοπρόθεσμο Μέλλον.

Στο κείμενο των εισηγήσεων του ΕΤΕΚ προτείνεται, μεταξύ άλλων, ότι “δεν πρέπει να αναμένεται από το δημόσιο τομέα να παραγάγει πλούτο, αλλά ο ρόλος του θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να επικεντρωθεί σε εποπτικό, συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο με ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγικότητας του”.    

Το ΕΤΕΚ εισηγείται, επίσης, την ενοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γειτονικών δηλαδή Δημοτικών Αρχών και τη δημιουργία ενιαίων Αρχών ελέγχου της ανάπτυξης, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, την ενεργειακή αναβάθμιση του κρατικού κτιριακού αποθεματικού, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την παροχή φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων για επενδύσεις με πολλαπλασιαστικό φαινόμενο για την απασχόληση καθώς και την προκήρυξη διαγωνισμών για μελέτες έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον κάτι που θα απασχολήσει δεκάδες επιστήμονες.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ