Κατεβάζουν διακόπτες οι επιχειρήσεις λόγω κρίσης


Διαβάστε επίσης: Ν. Παπαδόπουλος: «Έπεται κι άλλο Μνημόνιο»

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

«Σήμερα αυτό που παρατηρείται στην αγορά ηλεκτρισμού είναι μια ουσιαστική κατάρρευση στη ζήτηση. Η ζήτηση φέτος είναι 20 – 25% πιο χαμηλή απ’ ότι ήταν πριν από δύο χρόνια και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για όλα τα προγράμματα του κράτους και οι ιδιώτες επενδυτές», ανέφερε ο κ. Σιαμμάς ενημερώνοντας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τον προϋπολογισμό της Αρχής.

Η πρόβλεψη αυτή προκύπτει από το ρυθμό κλεισίματος επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης.

«Είναι μια δραματική ζήτηση, δεν ξέρουμε πώς προβλέπονται τα επόμενα χρόνια,  είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών για τους σκοπούς της επικαιροποίησης των ανανεώσιμων πηγών», πρόσθεσε.

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το 2013 είναι πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους 1,91 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,69 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012. Τα έσοδα της Αρχής προϋπολογίζονται στα 2,15 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,70 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2012, που προέρχονται από την επιβολή ετήσιου τέλος για παραχώρηση διαφόρων αδειών, όπως η άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού, αλλά και τόκους εισπρακτέους από καταθέσεις.

Σε σχέση με τις καταθέσεις, λειτουργός της Αρχής ανέφερε στη Βουλή ότι με βάση ανεπίσημη πληροφόρηση που είχαν από την Λαϊκή Τράπεζα, οι καταθέσεις της ΡΑΕΚ προστατεύονται στη βάση της απόφασης για προστασία των καταθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης. Αναφέρθηκε πάντως ότι η ΡΑΕΚ έχει καταθέσεις τόσο στην Λαϊκή, που βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης αλλά και στην Τράπεζα Κύπρου.

Αναφορικά με το θέμα του Net metering, ο κ. Σιαμμάς υπενθύμισε ότι υπάρχει απόφαση για την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος σε 125 οικίες άπορων οικογενειών που θα επιδοτηθούν από το κράτος. Είπε ακόμη ότι η ΡΑΕΚ εισηγήθηκε όπως το πρόγραμμα επεκταθεί σε άλλες 500 κατοικίες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Σιαμμάς είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο στην Κύπρο τόσο για την μη τήρηση των στόχων για παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ