Το φυσικό αέριο διχάζει κυβέρνηση & Τροίκα


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter.


 Οι Τροϊκανοί σφίγγουν τον κλοιό γύρο από Κύπρο στο θέμα του φυσικού αερίου απαιτώντας ούτε λίγο ούτε πολύ τα μελλοντικά έσοδα από το φυσικό αέριο να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του δανείου που θα παραχωρήσουν στην Κύπρο.

Η κυβέρνηση εχει ξεκαθαρίσει ότι η Τροικα δεν εχει κανένα λόγο στα θέματα του φυσικου αερίου.

Την ιδια ώρα υπαρχουν ακόμη τρία ζητήματα ανοιχτα:

1. Σωτηρία των Ταμείων Πρόνοιας. Δεν εχει ξεκαθαρίσει πως θα γίνει η κάλυψη τους απο την κυβέρνηση μέσω της χρηματοδότησης που θα λάβει απο τους δανειστές.

2. Ρευστότητα: συνεχίζεται η διαπραγμάτευση ώστε να μην συνεχίζεται η παγοποιηση του 40% κατα καταθέσεων άνω των 100000 ευρω. Ήδη εχει συμφωνηθεί το κούρεμα 37,5% με παραλληλο παγωμα ακομη 22,5% για 90 ημερες μέχρι την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου.

3. Η διαβούλευση συνεχίζεται, για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση, στον τομέα των ωρομισθίων και, ταυτόχρονα, συνεχίζεται η διαβούλευση στο θέμα της μεταβατικής περιόδου για τη δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να έχουν πρόσβαση στο σημερινό σύστημα υγείας μέχρι την εγκαθίδρυση του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι μνημονιακοί στόχοι

– Συνέχιση της τρέχουσας διαδικασίας δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 4% του κυπριακού ΑΕΠ το 2017 και την διατήρησή του σε αυτά τα επίπεδα τα επόμενα χρόνια

– Διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατό. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται πλήρης εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου του 2012 σε τεχνικό επίπεδο και τα οποία ανέρχονται στο 7,5% του ΑΕΠ της Κύπρου για το διάστημα 2012-2017, ενώ μόνο για το 2013 τα μέτρα υπολογίζονται στο 1,5% του ΑΕΠ.

– Τον περιορισμό της αύξησης του μισθολογικού κόστους του δημοσίου καθώς και των κοινωνικών επιδομάτων με παράλληλη ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της δημοσιονομικής εξυγίανσης στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

– Συγκράτηση των δαπανών μεσοπρόθεσμα, βελτίωση του φορολογικού μηχανισμού καθώς και την υιοθέτηση διαρθρωτικών μέτρων.

Νέα μέτρα στις δημοσιονομικές αποκλίσεις

Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση υποαπόδοσης των μέτρων με αποτέλεσμα χαμηλότερα έσοδα ή υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες, η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη να προχωρήσει στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων, όπως για παράδειγμα μείωση των δαπανών.

Αντίθετα, ενδεχόμενα έκτακτα έσοδα της κυπριακής κυβέρνησης που θα υπερβαίνουν τον στόχο του μνημονίου θα κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην μείωση του κρατικού χρέους της Μεγαλονήσου.

Για το 2013 θα ληφθούν μόνιμα μέτρα 351εκ. Ευρω

Αποκρατικοποιήσεις

Στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων, η κυβέρνηση δεσμεύεται έως το τέλος Ιουνίου να αξιοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβανομένων ΔΕΚΟ και ακινήτων και να αποφασίσει ποια από αυτά μπορούν να αποκρατικοποιηθούν, να αναδιαρθρωθούν αλλά και ενδεχομένως ναν ρευστοποιηθούν. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία συμπράξεων κράτους με ιδιώτες (ΣΔΙΤ).

Ειδικό Ταμείο για το Φυσικό Αέριο

Το μνημόνιο της Κύπρου στο κομμάτι της ενέργειας περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα κατευθύνονται και θα αξιοποιούνται όλα τα δημόσια έσοδα από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Για τον ίδιο τομέα προβλέπονται επίσης αποκρατικοποιήσεις κρατικών εταιρειών όπως η εταιρεία ηλεκτρισμού ΑΗΚ καθώς και η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (τρίτο ενεργειακό πακέτο).

Η αναμόρφωση της ενεργειακής αγοράς τη Κύπρου θα περιλαμβάνει ειδικότερα τρία βασικά σημεία: Σχεδιασμός των υποδομών που απαιτούνται για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, λαμβανομένων υπόψη των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν (επενδύσεις, κόστη, πρόβλεψη εσόδων). Η πρώτη φάση του σχεδίου αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου (δεύτερο τρίμηνο 2013).

Σχεδιασμός για το θεσμικό πλαίσιο και την οργάνωση της αγοράς ενέργειας και των εξαγωγών αερίου, με τρόπο ανοιχτό διαφανή και ανταγωνιστικό, λαμβανομένου υπόψη και του μεγέθους της αγοράς(δεύτερο τρίμηνο 2013). Σχέδιο για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης των αποθεμάτων υδρογονανθράκων περιλαμβανομένης και της δυνατότητας δημιουργίας ενός ταμείου στο οποίο θα καταλήγουν και θα διαχειρίζονται τα δημόσια έσοδα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου(δεύτερο τρίμηνο 2013).

Μισθοί

Ισχύουν όσα έχουν ήδη ψηφιστεί: για αποδοχές από 1000 μέχρι 1500 ευρώ μείωση κατά 6,5%, από 1501-2000 ευρώ μείωση 8,5%, από 2001-3000 ευρώ μείωση 9,5%, από 3001-4000 ευρώ μείωση 11,5%, και για μισθούς άνω των 4001 ευρώ μείωση 12,5%.

Πάγωμα της ΑΤΑ για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέχρι το τέλος του προγράμματος. Πάγωμα σε προσαυξήσεις και γενικές αυξήσεις των μισθών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και προσωρινή εισφορά στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για ακαθάριστες αποδοχές και συντάξεις, κατά τρία επιπλέον χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά τουλάχιστον 5.000 στη διάρκεια της περιόδου 2012-2016 με:

i) το πάγωμα της πρόσληψης νέου προσωπικού σε νέες θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τρία επιπλέον έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016,

ii) την εφαρμογή μιας πολιτικής πρόσληψης ενός για κάθε τέσσερις που συνταξιοδοτούνται,

iii) την εισαγωγή μέτρων για την αύξηση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων εντός και μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων,

iv) την εφαρμογή ενός τετραετούς σχεδίου με στόχο την κατάργηση τουλάχιστον 1.880 θέσεων μόνιμης απασχόλησης.

Πάγωμα των προσλήψεων νέων ωρομίσθιων εργαζόμενων και την επιβολή σε άμεση εφαρμογή της κινητικότητας εντός και μεταξύ άλλων υπουργείων και κρατικών φορέων. Στην περίπτωση των θέσεων στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, με την πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε πέντε που συνταξιοδοτούνται, θα είναι δυνατό να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες.

Μειώσεις δαπανών στο δημοσιο

Επιπλέον, το μνημόνιο προβλέπει την εξασφάλιση μείωσης τουλάχιστον κατά 29 εκατ. ευρώ στο σύνολο των δαπανών των επιδομάτων στο δημόσιο και στο ευρύτερο δημόσιο με:

i) φορολόγηση των συντάξιμων επιδομάτων που παρέχονται σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους (γραμματειακή υποστήριξη, εκπροσώπηση και επιδόματα φιλοξενίας) στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,

ii) τη μείωση των επιδομάτων που προβλέπονται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στη μείωση όλων των άλλων επιδομάτων για τους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυβερνητικούς υπαλλήλους και ωρομίσθιους κατά 15% και

iii) τη μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης για επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό κατά 15%. Διασφαλίζει επίσης περαιτέρω μείωση της αποζημίωσης του τρέχοντος επιδόματος για γεύμα/δείπνο κατά 50% (20%-45% των αποζημιώσεων εξωτερικού αντί του 40%-90% που καταβάλλεται σήμερα).

Το μνημόνιο προβλέπει ακόμη τη μείωση συγκεκριμένων επιδομάτων και προνομίων για κρατικούς αξιωματούχους και για ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ιδίως με

i) την αναστολή του δικαιώματος κρατικών αξιωματούχων, υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων να ταξιδεύουν business class (με εξαίρεση τα υπερατλαντικά ταξίδια. Το δικαίωμα αυτό παραμένει για τον πρόεδρο της δημοκρατίας και τον πρόεδρο της βουλής,

ii) την κατάργηση του δικαιώματος αδασμολόγητων οχημάτων για μισθωτούς και συνταξιούχους ανώτερους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και iii) την επέκταση του «παγώματος» των μισθών και την προσωρινή εισφορά στα ακαθάριστα κέρδη για την κάλυψη όλων των κρατικών αξιωματούχων κΤο κείμενο είναι γραμμένο στα αγγλικά.

Συνοπτικά:

1.Αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5%

2.Αύξηση του φόρου σε τόκους και μερίσματα επί των συναλλαγών στο 30%

3.Αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% να 0,15% με 25/60 των εσόδων που προορίζονται για ειδικό λογαριασμό για τοταμείο χρηματοοικονομικής σταθερότητας

4.Αύξηση στα τέλη δημόσιων υπηρεσιών 17%

5.Αλλάζει η φορολογική κλίμακα για τα οχήματα – Έρχονται αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας με βάση το περιβάλλον. 

6. Αλλάζει το συνταξιοδοτικό με αύξηση του ορίου ηλικίας (μισό έτος) κάθε 5 χρόνια από το 2017

7.Πρόσθετα έσοδα τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση ακινήτων.

8.Μειώσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεων με βάση την εξής κλίμακα: 0% για 0-1.000 ευρώ, 6,5% για 1.001-1.500 ευρώ, 8,5% για 1.501-2.000 ευρώ, 9,5% για 2.001-3.000 ευρώ, 11,5% για 3.001-4.000 ευρώ και 12,5% για ποσά άνω των 4.001 ευρώ (πρόκειται για μέτρο του 2012). Για το 2014 προβλέπεται περαιτέρω μείωση όλων των μισθών και συντάξεων κατά 3%.

9.Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων τουλάχιστον κατά 5.000 έως το 2016. Αυτό θα γίνει μέσω του “παγώματος” νέων προσλήψεων, της αύξησης της κινητικότητας αλλά και της εφαρμογής ενός 4ετούς προγράμματος που θα στοχεύει στην κατάργηση τουλάχιστον 1.800 μόνιμων θέσεων.

10. Αποκρατικοποιήσεις ύψους τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ στο διάστημα 2013-2016.

11. Αύξηση των φόρων σε τσιγάρα, ποτά και βενζίνη.

 

Διαβάστε εδώ το Μνημόνιο, όπως το δημοσίευσε ο Φιλελεύθερος.