Στα €9,2 εκ η κρατική χορηγία για τον ΚΟΑΠ

 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, ο προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει δαπάνες της τάξης των €10,4 εκ. σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2012 της τάξης των €11,14 εκ., ο οποίος ωστόσο αναθεωρήθηκε στα €10,28 εκ. περίπου. Ο Οργανισμός προβλέπεται το 2013 να λάβει κρατική χορηγία της τάξης των €9,2 εκ. στο ίδιο επίπεδο με το 2012.

Σχεδόν €7,98 εκ. ή 76,7% είναι δαπάνες για το προσωπικό, €2,18 εκ. ή 21,0% λειτουργικές δαπάνες και 237 χιλιάδες περίπου ή 2,3% για κάλυψη κεφαλαιουχικών δαπανών.

Σημειώνεται ότι με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για μη αντικατάσταση των εκτάκτων υπαλλήλων που αποχωρούν ή αφυπηρετούν, η πρόνοια για τους μήνες εργοδότησης έκτακτου προσωπικού περιορίζεται στο έκτακτο προσωπικό που περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2012, παρά το γεγονός ότι κάποια άτομα αφυπηρέτησαν το 2012.

Η απαγόρευση πρόσληψης πρόσθετου έκτακτού προσωπικού, αναφέρεται, «ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα τον Οργανισμό». Αυτό, επειδή επίκεινται και άλλες αφυπηρετήσεις και πιθανές άλλες αποχωρήσεις έκτακτου προσωπικού το 2013.

Αν ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών είναι μεγάλος και η εξεύρεση αντικαταστάτη ή η επίτευξη εσωτερικής μετακίνησης είναι δύσκολη τότε πιθανόν να προκύψει σοβαρό πρόβλημα στην απρόσκοπτη διενέργεια του έργου του ΚΟΑΠ, προστίθεται. Προς αυτό δίνεται το παράδειγμα πιθανών καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση μέτρων επιδότησης ή ελέγχων, κάτι που, όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί για την Κύπρο ή στην επιβολή χρηματικών ποινών λόγω ανεπάρκειας απαιτούμενων ελέγχων ή μη τήρησης προθεσμιών πληρωμής.

Ο ΚΟΑΠ διαχειρίζεται όλα τα κονδύλια που διατίθενται στην Κύπρο στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ.  Το 2013 υπολογίζεται ότι θα καταβάλει €7,5 εκ.  για στήριξη των κοινών οργανώσεων αγοράς, από τα οποία το 92% χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το 8% από εθνικούς πόρους. Θα καταβάλει ακόμη €52 εκ. στα πλαίσια των ενισχύσεων για εκταρική επιδότηση, ενίσχυση της μεταποίησης και ενισχύσεων για την κτηνοτροφία, από τα οποία 95% από ευρωπαϊκούς πόρους και 5% από εθνικά κονδύλια. Αναμένεται επίσης να καταβληθούν για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης περίπου €45 εκ. με ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ κατά 50%.

Στον Οργανισμό υπηρετούν συνολικά 231 άτομα εκ των οποίων 2 αξιωματούχοι, 126 μόνιμοι και 103 έκτακτοι υπάλληλοι.

Όσον αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του ΚΟΑΠ προβλέπονται μεταξύ άλλων €491.600 για ενοίκια, €158.400 για φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα, €120.000 για τηλεφωνικά τέλη και τηλεγραφήματα και €40.000 για ταχυδρομικά τέλη.

Πηγή ΚΥΠΕ