KTK: Δεν είχαμε συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

 

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Eurogroup για χρηματοδότηση της εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης των δύο τραπεζών από ίδιους πόρους, δεν υπήρχε οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή πέραν της χρήσης των συγκεκριμένων μέτρων εξυγίανσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου, αφού ήταν τα μόνα που η εφαρμογή τους δεν απαιτούσε χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).


 

Διαβάστε επίσης “Τράπεζα Κύπρου & Δημητριάδης “πονοκεφαλιάζουν” το Προεδρικό”.

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter.


 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η ΚΤΚ εφάρμοσε, ως όφειλε, τις πιο πάνω πολιτικές αποφάσεις χωρίς όμως να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στη λήψη τους.

Με αφορμή αναφορές σε ΜΜΕ για έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της σε σχέση με την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών, η ΚΤΚ διευκρινίζει ότι  το έγγραφο αφορά γνώμη της ΕΚΤ κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πλαίσιο περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2013/10) που περιελάμβανε σειρά νομοσχεδίων εκ των οποίων και το νομοσχέδιο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων.

Αναλύοντας τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η ΚΤΚ σημειώνει ότι αυτός περιλαμβανόταν στις πρόνοιες του προκαταρκτικού Μνημονίου (παράγραφος 1.19) για τον χρηματοπιστωτικό τομέα που είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα το Νοέμβριο του 2012, το οποίο έθετε τελική ημερομηνία θέσπισης του την 31η  Ιανουαρίου 2013. 

Παράλληλα αναφέρεται ότι οι πρόνοιες και τα μέτρα εξυγίανσης που προνοούνται στο νόμο βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και ειδικότερα στο έγγραφο του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με τίτλο «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» και στην πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Η ΚΤΚ επισημαίνει πως το νομοσχέδιο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων είχε ετοιμαστεί σε συνεργασία της ΚΤΚ και του Υπουργείου Οικονομικών εντός του χρονικού ορίου που τέθηκε στο προκαταρκτικό μνημόνιο, είχε τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ήταν έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την επανέναρξη των εργασιών της μετά τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2013.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, με την επάνοδο της στην Κύπρο στις αρχές Μαρτίου, η Τρόικα ζήτησε τροποποιήσεις έτσι που η τελική μορφή του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στις 19 Μαρτίου 2013. Έτσι το νέο νομοσχέδιο υποβλήθηκε στις 21 Μαρτίου στο Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών και στις 22 Μαρτίου ψηφίστηκε σε Νόμο.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το άρθρο 7 του νόμου καθορίζει πέντε μέτρα εξυγίανσης τα οποία μπορούν να ληφθούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό όταν μία τράπεζα καταστεί ή ενδέχεται να καταστεί μη βιώσιμη. Πρόκειται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από ιδιωτικές πηγές, – πώληση εργασιών, – μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε  ενδιάμεση τράπεζα,  – μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και – διάσωση με ίδια μέσα (αναδιάρθρωση χρεών και υποχρεώσεων του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση).

“Σημειώνεται ότι το μέτρο της διάσωσης με ίδια μέσα, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κεφάλαια για χρηματοδότηση από άλλες πηγές ή δημόσιους πόρους”, αναφέρεται.

“Οι πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στις 25 Μαρτίου 2013 είναι γνωστές και προνοούσαν, μεταξύ άλλων, την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας με το διαχωρισμό της σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, μεταφορά των ασφαλισμένων καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων της πρώτης στην Τράπεζα Κύπρου, καθώς και την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με μετατροπή μέρους των μη ασφαλισμένων καταθέσεων της σε μετοχές. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Eurogroup για χρηματοδότηση της εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης των δύο τραπεζών από ίδιους πόρους, δεν υπήρχε οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή πέραν της χρήσης των συγκεκριμένων μέτρων εξυγίανσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου, αφού ήταν τα μόνα που η εφαρμογή τους δεν απαιτούσε χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους”, καταλήγει η ΚΤΚ.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ