Στην Κύπρου όλοι οι πελάτες της Λαϊκής στη Βρετανία

 

Το BBC αναφέρεται στην Τράπεζα της Αγγλίας (PRA), που ανακοίνωσε ότι «όλοι όσοι έχουν πιστωτικούς λογαριασμούς στην Λαϊκή, θα μεταφερθούν αυτόματα στην Τράπεζα Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, «αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν καταθέσεις μέχρι 85.000 λίρες θα προστατευτούν από το σύστημα αποζημιώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου».