Στη Μarfin Bank Ρουμανίας μέρος των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου

 

Όπως αναφέρεται, «με βάση τη συμφωνία, στοιχεία ενεργητικού ύψους €82 εκατ., καταθέσεις ύψους €77 εκατ., καθώς και το προσωπικό που σχετίζεται με τους πελάτες αυτούς, έχουν μεταφερθεί στην Marfin Bank (Romania) SA».

Σημειώνεται ότι «το Υποκατάστημα Ρουμανίας επαναλειτούργησε σήμερα, με τη συνήθη άσκηση τραπεζικών εργασιών και την εξυπηρέτηση πελατών των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν μεταφερθεί σε Marfin Bank (Romania) SA. Το Υποκατάστημα λειτουργεί στο Βουκουρέστι, Dorobanti Branch, Calea Dorobantilor nr. 187B, sector 1».

«Συμφωνίες με πελάτες που δεν έχουν μεταφερθεί θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται, επίσης, ότι «στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές, λόγω της αναστολής της λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ρουμανίας μεταξύ 1 -25 Απριλίου 2013, θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε πιστωτικό γεγονός με βάση τις συμφωνίες πελατών του Υποκαταστήματος Ρουμανίας».

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι «από τις 26 Απριλίου 2013 τα υπόλοιπα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του Υποκαταστήματος Ρουμανίας έχουν κλείσει» και προσθέτει ότι « όλοι οι ιδιώτες πελάτες, καθώς και συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα των πιο πάνω σημείων εξυπηρέτησης θα εξυπηρετούνται από την Marfin Bank Romania SA».

«Η πιο πάνω μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία και με όρους που έχει εγκρίνει η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ