Μέσα Απριλίου το επίδομα τέκνου

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι τρίτεκνες/πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση θα τους καταβληθεί έκτακτα το επίδομα τέκνου για το μήνα Μάρτιο εφόσον βάσει των στοιχείων της περσινής αίτησής τους το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνούσε τις €39.000.

Το επίδομα θα τους καταβληθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου.

H νομοθεσία προνοεί την καταβολή επιδόματος τέκνου σε δικαιούχους μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους, αφού υποβληθούν και εξεταστούν οι αιτήσεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει τη διενέργεια της έκτακτης πληρωμής, αναγνωρίζοντας τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Μαΐου και μετέπειτα, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων θα συνεχίσει να καταβάλλει επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση μόνο σε οικογένειες οι οποίες υπέβαλαν νέα αίτηση και αυτή έχει εξεταστεί, καλούνται όπως, τόσο οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα όσο και οι μονογονεϊκές οικογένειες, υποβάλουν το συντομότερο δυνατό αίτηση για επίδομα τέκνου ώστε να αποφευχθεί η μη καταβολή ή καθυστέρηση στην πληρωμή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν αιτήσεις από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, από το γραφείο εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη καθώς από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.mof.gov.cy.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δικαιούχοι επιδόματος τέκνου των οποίων το επίδομα καταβαλλότνα μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε υποκαταστήματα της Λαϊκής Τράπεζας, θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς, μέσω επιταγής, στη διεύθυνση που δηλώνουν στην τελευταία τους αίτηση.

Πηγή ΚΥΠΕ