Νέα μνημονιακά νομοσχέδια με μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις

 


Διαβάστε επίσης: Boυλή: Μεταφορά φορολογικών ζημιών από τη Λαϊκή στην Κύπρου

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Άλλα πέντε νομοσχέδια κατατέθηκαν σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Τρόικα και της προσπάθειας εξυγίανσης και διάσωσης της κυπριακής οικονομίας, νομοσχέδια στα οποία περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις πρόσθετων μισθολογικών αποκοπών μισθών και συντάξεων στο δημόσιο τομέα, με εκτιμώμενη πρόσθετη ετήσια εξοικονόμηση στα 23 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις του δημοσίου που προτείνεται όπως ισχύσουν από την 1η Ιουνίου κυμαίνεται κλιμακωτά μεταξύ 0,8% και 14,5%.

Στα νομοσχέδια αυτά περιλαμβάνεται, επίσης, τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, που προβλέπει αύξηση, από 1η Ιανουαρίου 2013, του συντελεστή εταιρικού φόρου από 10% σε 12,5%, για σκοπούς υλοποίησης των προνοιών της Απόφασης της Ομάδας του Ευρώ με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2013.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Απόφαση αυτής, όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνοντας σχετικώς τη Βουλή, αυξάνεται τόσο ο συντελεστής του εταιρικού φόρου, όσο και ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για την Αμυνα στους τόκους καταθέσεων και ο συντελεστής του τραπεζικού τέλους.

Συμφώνως του ισχύοντος νόμου περί εκτάκτου εισφοράς για την Άμυνα, πρόσωπα που είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία καταβάλλουν έκτακτη εισφορά για μερίσματα που λαμβάνονται, ή λογίζεται ότι λαμβάνονται, σε ποσοστό 20% στο ποσό του μερίσματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και σε ποσοστό 17% όπως θα ίσχυε από 1ης Ιανουαρίου 2014, καθώς και, για ποσό τόκου που λαμβάνεται ή πιστώνεται, σε ποσοστό 15% επί του ποσού των τόκων. Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και εφ` όσον υπερψηφισθεί σε νόμο, η έκτακτη εισφορά σε τόκους θα αυξηθεί σε ποσοστό 30%.

Το νομοσχέδιο δεν τροποποιεί τις επιφυλάξεις αναφορικά με μερίσματα που λαμβάνονται ή λογίζεται ότι λαμβάνονται, το δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο 3% στην περίπτωση ατόμου του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ ετησίως, ούτε την έκτακτη εισφορά στο μειωμένο ποσοστό 3% για κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της κυπριακής Κυβέρνησης, από χρεώγραφα αναπτύξεως της Κυβέρνησης καθώς και τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται Ταμείο Προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τροποποιήσεις ζητεί η Κυβέρνηση από τη Βουλή και για το νόμο περί επιβολής ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος με στόχο την αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου  των πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% σε 0,15%. Παράλληλα, προνοείται περαιτέρω μείωση της τάξης του 3% από την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Πηγή ΚΥΠΕ