Νομοθεσία για παραπομπή έκθεσης Ερευνητικής Επιτροπής στην Εισαγγελία

 


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Τροποποιήθηκε σήμερα η ισχύουσα νομοθεσία περί Ερευνητικών Επιτροπών, προκειμένου η έκθεσή της, με την κρίση και το τελικό πόρισμά της, εφ’ όσον καταλογίζονται ευθύνες σε οποιοδήποτε πολιτειακό ή πολιτικό αξιωματούχο, από πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να παραπέμπεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Το σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο, καθώς και το τροποιητικό του νόμου περί Ποινικής Δικονομίας, για να δοθεί στον Εισαγγελέα η εξουσία διορισμού προσώπων, τα οποία να ενεργούν ως ποινικοί ανακριτές, υπερψηφίσθηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής, αφού προηγουμένως εγκρίθηκε, επίσης ομόφωνα, τροπολογία, που κατατέθηκε εκ μέρους του ΔΗΚΟ και των Οικολόγων, προκειμένου να αφαιρεθεί η πρόνοια για “ομόφωνη” έκθεση καταλογισμού ευθυνών σε πολιτειακό ή πολιτικό αξιωματούχο, προκειμένου να παραπέμπεται η υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα.

Με την προηγούμενη νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν αυτό είναι το διορίζον όργανο μιας Ερευνητικής Επιτροπής, είχε τη δυνατότητα να αποστείλει τη σχετική έκθεση της Επιτροπής στο Γενικό Εισαγγελέα, ενώ, με την επιτευχθείσα τροποποίηση, καθίσταται υποχρεωτική η αποστολή της έκθεσης από την Επιτροπή στον Εισαγγελέα. 

Η άλλη τροποποίηση, που αφορά την Ποινική Δικονομία, έγινε για σκοπούς διασφάλισης της απρόσκοπτης διερεύνησης ποινικών αδικημάτων κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις και κρίθηκε σκόπιμο όπως προβλεφθεί νομοθετικά πλήρης και παράλληλη με εκείνη του Υπουργικού Συμβουλίου εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος και έχει εκ του Συντάγματος αρμοδιότητα σε ποινικές υποθέσεις, να μπορεί να διορίζει ποινικούς ανακριτές σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν απεμπολεί τις σχετικές του αρμοδιότητες, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί αυτές τις εξουσίες παράλληλα.

Πηγή ΚΥΠΕ