Εταιρεία Α Λούτσιος : Οι απαντήσεις στις κατηγορίες για κινήσεις λογαριασμών


Διαβάστε επίσης: Aναστασιάδης: Να γίνει έρευνα και για μένα

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 31 Μαρτίου 2013 ανακοίνωσης μας και παρατηρώντας ότι δυστυχώς, οι καθαρά επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων συνεχίζουν να τυγχάνουν πολιτικής εκμετάλλευσης, θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε τα εξής:

1.Κατάσταση με κινήσεις λογαριασμών που είδε το φως της δημοσιότητας, αφορά μετακινήσεις ποσών από την Λαϊκή Τράπεζα σε άλλες τράπεζες και όχι κατ’ ανάγκη στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, οι μεταφορές ποσών από την εταιρεία μας έγιναν όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανακοίνωση μας της 31ης Μαρτίου τρέχοντος, ήτοι 10,500,000 Ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο και 10.500.000 στην Τράπεζα Barclays του Λονδίνου. Σημειώνουμε επίσης ότι όλα τα αποδεικτικά προς τούτο στοιχεία τίθενται στη διάθεση της υπό τον κ. Πική διερευνητικής επιτροπής που διορίστηκε σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή οποιωνδήποτε άλλων αρμοδίων αρχών του κράτους. 

2.Πέραν της απώλειας ποσού που ξεπερνά τα 15.000.000 Ευρώ, γεγονός  που από μόνο του δεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση αποφυγής της απομείωσης ή εκκαθάρισης, συνεπειών που θα υποστούν άλλωστε οι καταθέσεις που διατηρούμε στις τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή, αποφασίστηκε όπως σε περίπτωση μη επιτυχούς κατάληξης της υποβληθείσας προσφοράς για αγορά ακινήτου του Ελληνικού δημοσίου, το ποσό να επαναπατριστεί στην Κύπρο. Επί του συγκεκριμένου δε ποσού προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε αυτόβουλη απομείωση και εν συνεχεία να δωρίσουμε το ποσό στην Εκκλησία της Κύπρου για ενίσχυση των κοινωνικών παντοπωλείων που διατηρεί και του Θεάρεστου φιλανθρωπικού της έργου εν γένει.  

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται για περισσότερες από τέσσερεις δεκαετίες στην Κύπρο με απόλυτη διαφάνεια, εντιμότητα και αξιοπιστία.

Δεν επιλέξαμε να κρυφτούμε πίσω από εταιρείες αλλά προχωρήσαμε, όπως πράττουμε πάντοτε, επώνυμα και με απόλυτη διαφάνεια στις τραπεζικές μας συναλλαγές. 

Οι κινήσεις και οι ενέργειες μας στηρίζονται πάντοτε σε καθαρά επιχειρηματικά κίνητρα και ως εκ τούτου ο οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί δήθεν προνομιακής ενημέρωσης δεν μπορεί να είναι παρά κακόβουλος και δυσφημιστικός.