ΟΣΕΟΚ: Συγκεκριμένα μέτρα για στήριξη κατασκευαστικού τομέα

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σε ανακοίνωση η ΟΣΕΟΚ αναφέρει ότι υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων είναι έτοιμη να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς της εταίρους, “σε κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που θα στοχεύει στη στήριξη των Κυπρίων εργαζομένων και στην όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ των συμπατριωτών μας”.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, επείγει να υλοποιηθούν άμεσα μέτρα στήριξης του κατασκευαστικού τομέα “καθότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα οδηγήσει ακόμη περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις να βάλουν λουκέτο και ακόμη περισσότερους εργαζομένους στην ανεργία”.

Η ΟΣΕΟΚ εισηγείται την διοχέτευση κεφαλαίων, μέσω περαιτέρω εξοικονομήσεων σε άλλους τομείς, που θα προέλθουν από τη Δανειακή Σύμβαση προς την κατεύθυνση της Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα προς την κατάρτιση και υλοποίηση Κρατικών Αναπτυξιακών Προϋπολογισμών που θα αφορούν κατασκευαστικά έργα και επενδύσεις. Εισηγείται ακόμη την άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια προερχόμενα από τα ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης, καθώς επίσης και συντονισμένες ενέργειες για εξασφάλιση νέων τέτοιων κονδυλίων κυρίως για έργα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη.

Κατά την ΟΣΕΟΚ, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να καταπολεμηθούν οι καθυστερήσειες και παγοποιήσεις όσον αφορά στις πληρωμές του Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για εκτελεσθείσες εργασίες. Εισηγείται ακόμη την άμεση παροχή κινήτρων σε ντόπιους και ξένους επενδύτες καθώς επίσης και τη λήψη ενεργειών  για μείωση της γραφειοκρατίας και άλλων αγκυλώσεων που εμποδίζουν ή καθυστερούν τις κατασκευαστικές επενδύσεις και αναπτύξεις.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι έχει αποσταλεί αναλυτικό υπόμνημα προς όλους τους αρμόδιους με τον Κατασκευαστικό τομέα Υπουργούς, απευθύνοντας έκκληση για την από μέρους τους άμεση προώθηση και υλοποίηση των προτάσεων της.

Πηγή ΚΥΠΕ