Πέμπτο διάταγμα ΥΠΟΙΚ με τροποποιήσεις

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Το νέο, Πέμπτο Διάταγμα, που εκδόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών περιέχει τις εξής τροποποιήσεις [παράγραφος 3(γ)(ii) και (iii)]:

(α) Επιτρέπονται οι πληρωμές (άλλες από τις επιταγές) ή και μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι ¤2.000 μηνιαίως, ανά φυσικό πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

(β) Επιτρέπονται οι πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων που τηρούνται σε λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι ¤10.000 μηνιαίως, ανά νομικό πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα χωρίς την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων.

 

Δείτε το διάταγμα εδώ.