Η επιστολή Μπαρόσο: Περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Κύπρο

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι «οι προσπάθειες που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση καταβάλλουν προκειμένου να εξασφαλίσουμε αύξηση παροχής των ευρωπαϊκών κονδυλίων φαίνεται ότι αποδίδουν.

Ήδη έχουμε μια πολύ ενδεικτική απάντηση εκ μέρους του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόσο, ο οποίος απαντώντας στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της ΕΕ   να βοηθήσει εμπράκτως έτσι ώστε η Κύπρος να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ σοβαρή οικονομική κρίση.

Εκφράζουμε ως Κυβέρνηση την ευαρέσκεια μας για αυτή την πρόθεση αλληλεγγύης που επιδεικνύει η ΕΕ, στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα σημειώσω μια σειρά από ζητήματα που θέτει ο κ. Μπαρόσο και έχουν στόχο να συμβάλουν στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Χωρίς να καλλιεργούμε οποιεσδήποτε υπέρμετρες προσδοκίες είναι η ώρα για λίγα λόγια και πολλά έργα, είναι η ώρα της σεμνότητας και των χαμηλών τόνων. Θέλουμε να σημειώσουμε ιδιαίτερα την πρόσκληση του κ. Μπαρόσο προς τη Λευκωσία για να επιδιώξουμε την προχρηματοδότηση από κονδύλια που δικαιούται η Κύπρος για το γνωστό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Εχει ήδη δημιουργηθεί τεχνοκρατική ομάδα καθώς και πολιτική ομάδα που θα ετοιμάσουν σχέδιο με βασικό στόχο να τρέξουν αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την προχρηματοδότηση.

Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να καταγράψουμε από την επιστολή του Προέδρου Μπαρόσο είναι ότι επιβεβαιώνεται πως στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 έχουμε μια αύξηση 150 εκ. ευρώ για την πολιτική συνοχής επειδή η Κύπρος είναι νησιωτικό και απομονωμένο κράτος και ταυτόχρονα άλλα επτά εκ. ευρώ τα οποία κατανέμονται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Σημειώνω, επίσης, το θέμα της προχρηματοδότησης. Υπάρχει η σαφής δέσμευση ότι από το 1% θα πάμε στο 1,5% για τα έτη 2014, 2015. Αφού εγκριθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία οφείλουμε εμείς ως κράτος, ως Κυβέρνηση, ως επιχειρηματικοί φορείς, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να διεκπεραιώσουμε συγκεκριμένες εργασίες, θα μπορέσουμε να τα ξεκινήσουμε πιο γρήγορα. Αυτή η προχρηματοδότηση και η αύξηση από το 1% στο 1,5% σημαίνει πολλά χρήματα, σημαίνει ότι θα βοηθήσει την Κύπρο, διότι θα έχουμε ενίσχυση της ρευστότητας με τη γρηγορότερη έναρξη και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και θα βοηθήσει συνεπώς τον κρατικό προϋπολογισμό αφού μεγάλος αριθμός από αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται από δημόσιους φορείς.

Σημειώνω επίσης την αύξηση 10%  στο ποσοστό χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα ισχύοντα προγράμματα στην τρέχουσα περίοδο 2007-2013 το ποσοστό χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής ανέρχεται για το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης και το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο σε 80 μέχρι 85%. Σημειώνεται ότι για την περίοδο 2014-2020 το ποσοστό θα είναι για το ταμείο συνοχής 85%, για το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης 50% και για το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο 50%. Ουσιαστικά, στην επιστολή του ο κ. Μπαρόσο υιοθετεί την επιδίωξή μας ως Κυπριακή Δημοκρατία για αύξηση των πιο πάνω ποσοστών συμμετοχής κατά 10%, δηλαδή, αντί να είναι 85 θα είναι 95% και αντί 50 θα είναι 60%. Με την αύξηση του ποσοστού το όφελος για την Κύπρο θα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας από πρόσθετες εισροές και η μείωση της εθνικής συνεισφοράς στα προγράμματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Άλλο θέμα έχει σχέση με τη λεγόμενη εμπροσθοβαρή κατανομή των πόρων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Με την εισήγηση αυτή προτείνεται η επίσπευση της υλοποίησης των έργων και σχεδίων χορηγιών του επταετούς προγράμματος, με τη διάθεση αυξημένων πόρων κατά τα πρώτα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά έργα που ήταν για μετά το 2017 και προς το 2020 θα γίνουν πιο νωρίς και αυτό θα έχει όφελος διότι θα βοηθήσει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας αυτά τα κρίσιμα χρόνια μέχρι το 2016 και την ίδια στιγμή θα έχουμε αύξηση ρευστότητας κάτι που θα βοηθήσει και την αγορά και το κράτος, αλλά χρειάζεται και είναι προαπαιτούμενο να τρέξουμε όλοι και να φέρουμε πιο μπροστά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Η Κυβέρνηση διαμόρφωσε ήδη και τεχνοκρατική και πολιτική ομάδα για να επιτευχθούν αυτά τα προγράμματα.

Άλλο σημείο της επιστολής που πρέπει να ικανοποιεί όλους μας είναι ότι ο κ. Μπαρόσο αφήνει να νοηθεί ότι υπάρχει περιθώριο να αυξηθεί και το συνολικό ποσό των 945 εκ. ευρώ.

Το άλλο σημείο που είναι και αυτό τονωτικό μέσα στη θλίψη των ημερών και δείχνει την πρόθεση αλληλεγγύης των εταίρων μας, μέσα από τη φωνή του κ. Μπαρόσο, είναι ότι προτείνει να γίνει λεπτομερής αξιολόγηση και καταγραφή των αναπτυξιακών αναγκών της Κύπρου και εκφράζει την προθυμία να προσαρμοστούν τα προγράμματα 2014-2020 στις ανάγκες αυτές. Η σωστή στόχευση στις ανάγκες θα επιφέρει σημαντικό και κοινωνικό όφελος. Αν το συνδυάσουμε με το προηγούμενο που υπάρχει μια έμμεση δέσμευση, ίσως για αύξηση του ποσού για το 2014-2020, αυτό θα μας βοηθήσει για διαπραγματευτικούς σκοπούς σε όλα τα ευρωπαϊκά επίπεδα και θεσμούς.

Με την ευκαιρία αυτή απευθύνουμε πρόσκληση προς τις δραστηριοποιηθούν και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προς τις κομματικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου με τις οποίες είναι συνδεδεμένες έτσι ώστε από κοινού όλοι να βοηθήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς».

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΡΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Ευχαριστώ για την επιστολή σας με ημερομηνία 9 Απριλίου που ζητά την στήριξη της Κομισσιόν ώστε να εξευρεθούν τρόποι να βοηθηθεί η Κύπρος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο οικονομικής και κοινωνικής προσαρμογής. Σας διαβεβαιώνω ότι για την προσωπική μου δέσμευση να γίνει ότι μπορεί να γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθηθεί η Κύπρος να επιστρέψει σε μια βιώσιμη κατάσταση και να απαμβλυνθεί η επίδραση της παρούσας κρίσης.

Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επισημάνει πολύ σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στην Κύπρο στις διάφορες εκθέσεις της για αρκετά μεγάλη περίοδο. Από τον Νιόβρη του 2011 είχαμε μιλήσει με τον προκάτοχο σας για την ανάγκη να μπει η Κύπρος σε ένα μακροοικονομικό πρόγραμμα βοήθειας. Με αυτό υπόψη, η Επιτροπή εξασφάλισε κατά τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF)  το ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ελάμβαναν υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών της Κύπρου μέσα στο γενικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να λάβει επιπροσθέτως 150 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο συνοχής  « αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις  που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά κράτη και το ότι  μερικά μέρη της ΕΕ είναι απομακρυσμένα» και 7 εκατομμύρια  από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης ( για το οποίο ισχύσει η συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 100%). Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε ότι οι όροι που ισχύουν για τις άλλες χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα βοήθειας θα ισχύσουν και για την Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι για τα ποσά που η Κύπρος θα πάρει από το ERDF,EMFF,ESF, EARDF,EMFF ΚΑΙ Ταμείο Συνοχής η Κύπρος θα μπορεί να διεκδικεί ψηλότερα  pre financing ποσοστά (δηλαδή 1.5% αντί του συνήθους 1% τόσο για το 2014 όσο και για το 2015.Από το Ταμείο Συνοχής και Αγροτικής Ανάπτυξης η Κύπρος θα μπορεί να διεκδικεί  10% επιπροσθέτως από το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Εξάλλου, θα υπάρξει επανεξέταση το 2016 των ποσών που δίνονται μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής  και η πιθανότητα η Κύπρος να είναι υποψήφια  για το Ταμείο Συνοχής το 2017 με σκοπό την προσαρμογή των αποτελεσμάτων  στην περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων  μεταξύ των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για να καθοριστούν  οι συμφωνημένες χρηματοδοτήσεις και των εξελίξεων στην πραγματική οικονομία.

Με στόχο να υπάρξει το συντομότερο δυνατό αποτέλεσμα για την κατάσταση στην Κύπρο εισηγούμαι να εξεταστεί με την αρχή προϋπολογισμού η πιθανότητα να έρθει πιο μπροστά η μελλοντική βοήθεια για την Κύπρο μέσω του ΠΔΠ. Αυτό σημαίνει ότι η Κυβέρνηση σας θα πρέπει να επισπεύσει τον προγραμματισμό προγραμμάτων και σχεδίων στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Κύπρος δεν είναι υποψήφια αυτή τη στιγμή για την μελλοντική πρωτοβουλία για την Εργοδότηση των νέων αλλά το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει ακόμα και αν θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει ευχαρίστως θα προωθήσω αίτημα σας να επεκταθεί και στην Κύπρο κατ εξαίρεση.

Στην επιστολή σας εισηγείστε επίσης την πιθανότητα η Κύπρος να πάρει επιπρόσθετα ποσά μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σας αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί από τα άλλα Κράτη Μέλη  αφού τα ποσά που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  κάτω από την ομπρέλα  του IB και ΙΙ του επόμενου ΠΔΠ έχουν κατανεμηθεί στα ΚΜ λεπτομερώς μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις για τις οποίες χρειαζόταν ομοφωνία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ποσά που δεν έχουν κατανεμηθεί σε αυτά τα κεφάλαια.

 

Πέρα από τις ιδέες που περιγράφονται πιο πάνω και για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε στους τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στην Κύπρο  εισηγούμαι οι λειτουργοί μας να ετοιμάσουν μια λεπτομερέστερη «ανάλυση αναγκών» για την Κύπρο. Αυτή την ώρα συζητούμε με τα ΚΜ τα κύρια χαρακτηριστικά του μελλοντικού σχεδιασμού των διαρθρωτικών ταμείων. Είναι σαφές ότι η κατάσταση στην Κύπρο έχει αλλάξει και αυτό πρέπει να αντανακλάται στον προγραμματισμό. Αναμφίβολα αυτό θα απαιτήσει αλλαγές στα δεδομένα και την αλλαγή διοχέτευσης χρημάτων. Με την συνολική απόδοση 945 εκ. ευρώ για την επόμενη περίοδο του ΠΔΠ ( Τιμές 2011- 514 εκ ευρώ μέσα στα πλαίσια του ταμείου Συνοχής και 431 εκ ευρώ μέσα στα πλαίσια άμεσων πληρωμών και Αγροτικής Ανάπτυξης  υπό την ομπρέλα της κοινής Αγροτικής Πολιτικής)πιστεύω ότι η σωστή στόχευση θα μπορούσε να έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα. Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ομάδα στήριξης που δημιουργούμε για να βοηθήσουμε τις Υπηρεσίες σας θα μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Όταν θα έχουμε καταλήξει στην «εκτίμηση των αναγκών» θα δούμε  πώς θα συνδέσουμε τα διαθέσιμα ποσά με τις ανάγκες που εντοπίζονται. Μέσα στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείω να ζητηθεί επιπρόσθετη στήριξη από τον προϋπολογισμό παρά τις γνωστές δυσκολίες που υπάρχουν τη στιγμή αυτή σε επίπεδο ΕΕ.

Κοινοποιώ την επιστολή αυτή στον Πρόεδρο Βαν Ρομπέι και στον πρωθυπουργό Κέννυ στους οποίους έχετε κοινοποιήσει την αρχική σας επιστολή και επίσης στον πρόεδρο Σιούλτζ ενόψει του ρόλου κοινού ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού.

Κλείνοντας επαναλαμβάνω τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την δική μου προσωπική στήριξη σε σας και στο λαό της Κύπρου σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Η αλληλεγγύη ήταν συνώνυμη με τη δράση της Επιτροπής και θα χαρακτηρίζει τη μελλοντική συνεργασία μας μαζί σας για να βοηθήσουμε την Κύπρο να αναδιοργανώσει και να διαφοροποιήσει την οικονομία της για να δώσει νέα ελπίδα στο λαό σας για καλύτερες εποχές στο μέλλον.