Προτάσεις νόμου υπέρ του κόσμου που χρωστά, από την ΕΔΕΚ! (vid)

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Tης Άντρης Χαραλάμπους

Σύμφωνα με τον κ. Βαρνάβα, η πρώτη πρόταση νόμου προνοεί ειδικές διατάξεις για την ανακούφιση οφειλετών συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Στην εν λόγω πρόταση προτείνεται η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας, εφόσον πρόκειται για οφειλή που δημιουργήθηκε για την αγορά ή οικοδόμηση πρώτης κατοικίας, για ποσό που δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Η δεύτερη πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί ελευθεροποίησης του επιτοκίου και συναφών θεμάτων νόμο του 1999, ώστε να ρυθμιστούν θέματα επιβολής τόκου επί δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, κατά τρόπο που να μην επιτρέπεται ανατοκισμός, επιβολή τόκων υπερημερίας για καθυστερημένη δόση και ανάκτηση διαγωγής ως καθυστερημένου τόκου.

Η τρίτη πρόταση νόμου τροποποιεί τον περί πτωχεύσεως νόμο, στον οποίο προτείνεται μεταξύ άλλων, αύξηση από 850 ευρώ σε 10.000 ευρώ του κατώτατου ορίου του οφειλόμενου χρέους για το οποίο ο πιστωτής θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης εναντίον του χρεώστη του πρωτοφειλέτη ή εγγυητή.


ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ από 24hcomcy