Πρόταση της ΣΕΚ στον Αναστασιάδη για τα Ταμεία Πρόνοιας

 


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μωυσέως δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι  έτυχε ενημέρωσης «για τη συμφωνία με την Τρόικα και τις αλλαγές που έγιναν στο Μνημόνιο, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους».

Πρόσθεσε ότι το θέμα των Ταμείων Προνοίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης και ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τη θέση του ότι θα πρέπει να στηριχθούν τα Ταμεία Προνοίας. Είπε ακόμη ότι η ΣΕΚ κατέθεσε τη δική της μας πρόταση προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Αναφερόμενος στην πρόταση της ΣΕΚ, ο κ. Μωυσέως είπε ότι «περιστρέφεται γύρω από δύο σημεία: οι ζημιές στις καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας που βρίσκονται στην Τράπεζα Κύπρου να καλυφθούν με εγγυημένες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου από το κράτος για μια δεκαετία. Εάν δηλαδή οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου στη δεκαετία υποτιμηθούν σε σχέση με την τιμή έκδοσης, η διαφορά να καλυφθεί από το κράτος.

Εάν στην πορεία της δεκαετίας, ένα Ταμείο Προνοίας αντιμετωπίζει θέμα ρευστότητας τότε να μπορεί να εξαργυρώσει τις μετοχές του στην τιμή κτήσης και τη διαφορά να την καλύψει το κράτος.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των καταθέσεων στη Λαϊκή, όπου δεν μπορούν να δοθούν μετοχές να δοθεί ένα ομόλογο του κράτους στα Ταμεία Προνοίας, δεκαετούς διάρκειας με συγκεκριμένο επιτόκιο το οποίο να εγγυάται ότι αν υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας σε ένα Ταμείο Προνοίας, να μπορεί να εξαργυρώνει το ομόλογο για να καλύπτει τις ανάγκες του και στη δεκαετία να εξοφληθεί από το κράτος. Μιλούμε πάντοτε για κάλυψη των ζημιών που θα υπάρχουν από τις καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας».

Πρόσθεσε ότι «αυτές οι λύσεις θα καλύψουν, με βάση την πρόταση της ΣΕΚ, και τις καταθέσεις των σχεδίων συντάξεως των ημικρατικών οργανισμών. Τα Ταμεία Συντάξεως των ημικρατικών οργανισμών θα καλυφθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα Ταμεία Προνοίας. Δηλαδή, οι ζημιές να καλυφθούν είτε με μετοχές είτε με το ομόλογο».

Ερωτηθείς είπε ότι «μπορούν να σωθούν τα Ταμεία Προνοίας. Μπορεί να είναι το ποσό μεγάλο, αλλά οι ανάγκες θα καλύπτονται σταδιακά με πολύ χαμηλό κόστος για το κράτος. Ούτε σημαίνει ότι ένα Ταμείο Προνοίας που σήμερα έχει αποθεματικό και θα έχει αυξημένες απολύσεις θα χρειαστεί ενίσχυση. Υπάρχουν περιθώρια να αντέξουν τα Ταμεία Προνοίας, να ενισχυθούν και να μη θυματοποιηθεί κανένας».