Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής: Μέλη να προσκομίσουν έγγραφα για προσφυγή

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Συνδέσμου, ο Σύνδεσμος Καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας αναφέρει ότι θα πρέπει να παραδώσουν αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου, πρόσφατο Λογαριασμό Δημόσιας Ωφελείας (π.χ. λογαριασμός ΑΗΚ, Υδατοπρομήθειας), τελευταία τραπεζική κατάσταση των καταθέσεων και των υποχρεώσεων (σε περίπτωση συμψηφισμών), αντίγραφα συμβάσεων (εάν υπάρχουν) στις οποίες προνοείται δικαίωμα συμψηφισμού (σε περίπτωση συμψηφισμών) και οποιαδήποτε αλληλογραφία είχε ο καταθέτης με την τράπεζα μετά τις 15 Μαρτίου 2013.

Σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι θα πρέπει να παραδώσουν αντίγραφα πιστοποιητικών του νομικού προσώπου (ίδρυσης, μετόχων, διευθυντών), τελευταία τραπεζική κατάσταση των καταθέσεων και των υποχρεώσεων (σε περίπτωση συμψηφισμών), αντίγραφα συμβάσεων (εάν υπάρχουν) στις οποίες προνοείται δικαίωμα συμψηφισμού (σε περίπτωση συμψηφισμών) και οποιαδήποτε αλληλογραφία με την τράπεζα μετά τις 15 Μαρτίου 2013.

Πηγή ΚΥΠΕ