Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι φορολογούνται όλες οι ακίνητες ιδιοκτησίες με ελάχιστο φόρο τα 75 ευρώ και προβλέπεται ότι το κράτος θα εισπράξει 100 εκατομμύρια ευρώ. Στο νομοσχέδιο ωστόσο αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη φορολόγηση πριν ο προβλεπόμενος από τον παρόν νομοσχέδιο φόρος καταστεί πληρωτέος.

Το νομοσχέδιο, η δανειακή σύμβαση και το Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα θα τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προς ψήφιση τη Μεγάλη Τρίτη, σε έκτακτη συνεδρία του νομοθετικού σώματος.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της ακίνητης ιδιοκτησίας, αφορά την τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών της ακίνητης ιδιοκτησίας ή/και την τροποποίηση της αξίας  κάθε κλίμακας ή/και την επικαιροποίηση των αξιών μέσω της εφαρμογής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για την περίοδο 1980-2012.

Προστίθεται ότι η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποδώσει πρόσθετα έσοδα για το κράτος ύψους τουλάχιστον 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Επεξηγείται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία το 2012 ανήλθαν στα 23,4 εκατομμύρια, τα συνολικά έσοδα από την επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον τα 98,5 εκ. ευρώ.

Αναφέρεται επίσης ότι σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους της Τρόικας στις 22 Απριλίου, απαιτήθηκε όπως τα έσοδα από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας ανέλθουν στα 130 εκ. ευρώ τουλάχιστον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπειρικό ποσοστό συμμόρφωσης ανέρχεται στα 70%, οπόταν η απόδοση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας θα ανέλθει περίπου στα 100 εκ. ευρώ για το 2013.

Η Κυβέρνηση προσθέτει στο επεξηγηματικό σημείωμα ότι με βάση τις παραδοχές αυτές, προτείνεται η κατάργηση του μέχρι σήμερα αφορολόγητου ποσού στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και επιβολή φόρου με συντελεστή ύψους 0,006, με ελάχιστο φόρο ύψους 75 ευρώ για ιδιοκτησίες με αξία μέχρι 40.000 ευρώ σε τιμές 1.1.1980.

Για τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας με αξία σε τιμές του 1980  πέραν των 40.000 ευρώ, η επιβολή φόρου γίνεται ποσοστιαία και κλιμακωτά ως ακολούθως:

Κλίμακες €

Συντελεστής (%) 

1-40.000 0,60 

40.001-120.000 0,80

120.000-170.000 0,90

170.001-300.000 1,10

300.001-500.000 1,30

500.001-800.000 1,50

800.001-3.000.000 1,70

3.000.001- 1,90

Στο σημείωμα αναφέρεται επίσης ότι με την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης στη φορολόγηση της  ακίνητης ιδιοκτησίας εκτιμάται ότι τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν περίπου στα 136 εκατομμύρια ευρώ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται πρόνοια ώστε πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται στον υφιστάμενο Νόμο ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση του Διευθυντή δυνάµει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς είκοσι τοις εκατόν (20%) του οφειλόµενου φόρου.

Επισημαίνεται κατ’ επανάληψη ότι η προώθηση του νομοσχεδίου απαιτείται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση της πρώτης δόσης της οικονομικής βοήθειας παρά το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι το παρόν νομοσχέδιο για φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας δυνατόν να δημιουργεί στρεβλώσεις.

Προστίθεται ότι για άμβλυνση των στρεβλώσεων που δυνατόν να προκύψουν, το Υπουργικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να μελετήσει περαιτέρω το πλαίσιο φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επανέλθει με αναθεωρημένη πρόταση πριν ο φόρος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας καταστεί πληρωτέος και αναφέρεται ότι η αναθεωρημένη πρόταση θα τύχει διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Υπηρεσία Φ.Π.Α, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Επαγγελματικούς Συνδέσμους) καθώς και με εκπροσώπους της Τρόικας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ