Συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί η σκόνη

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter.


Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μg/m3  που έχει καθοριστεί με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Η τελευταία 24ωρη μέση τιμή για χθες κυμάνθηκε μεταξύ 101 και 427 μg/m3, ανάλογα με την περιοχή.

Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής επίδρασης τους στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς, προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Επίσης, συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Πηγή ΚΥΠΕ