ΠΕΟ: ” Απαράδεκτο οι καταθέσεις των Τ.Π να μην προστατεύονται”

Επίσης θεωρεί απαράδεκτο οι καταθέσεις αυτές να μην τυγχάνουν της ελάχιστης προστασίας που δικαιούται ο κάθε πολίτης καταθέτης με βάση το Νόμο.


Διαβάστε ακόμη “ΓΓ ΑΚΕΛ: «Πρώτιστος στόχος η επίλυση του Κυπριακού»“.

Ακολουθείστε μας στο facebook και στο twitter.


 

“Τόσο οι καταθέσεις όσο και τα χρεόγραφα Τραπεζών που ανήκουν σε Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Συντάξεως”, δηλώνει η ΠΕΟ με απόφαση που έλαβε σήμερα το Γενικό της Συμβούλιο, “θα έπρεπε να εξαιρεθούν πλήρως από οποιαδήποτε κούρεμα, διότι πρόκειται για κοινωνικά Ταμεία των οποίων στην πραγματικότητα ιδιοκτήτες είναι τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη τους και όχι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο”.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του κουρέματος καταθέσεων έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην εμπιστοσύνη απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα και το γεγονός ότι παρουσιάζονται φαινόμενα και τάσεις για εγκατάλειψη των Ταμείων Προνοίας και αποδυνάμωση αυτού του σημαντικού πυλώνα κοινωνικής στήριξης των εργαζομένων, η ΠΕΟ ζητεί “όπως προωθηθεί νομοθεσία, η οποία να προστατεύει τις μερίδες των μελών των Ταμείων Προνοίας που είναι κατατεθειμένες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τον ίδιο τρόπο που το κράτος εγγυάται και τις υπόλοιπες ατομικές καταθέσεις”.

“Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαφής δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών κομμάτων για εξαίρεση από το κούρεμα, το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, δυστυχώς, δεν εξαιρεί τα Ταμεία αυτά”, δηλώνει η ΠΕΟ.

“Παρά το ότι επιμένουμε ότι η ορθότερη και δικαιότερη λύση θα ήταν η πλήρης εξαίρεση”, συνεχίζει στην απόφασή του το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, “λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες, υπαλλακτικά προτείνουμε η οποιαδήποτε ζημιά προκύψει για μέλη Ταμείων Προνοίας, τα οποία έχουν καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, να αποζημιωθούν πλήρως από το κράτος”.

Η ΠΕΟ προτείνει, επίσης, όπως “η αποζημίωση αυτή είναι εφάπαξ και να καταβάλλεται στα μέλη των Ταμείων Προνοίας κατά την ημερομηνία που θα καθίστανται δικαιούχοι στην ανάληψη της μερίδας τους, με βάση το Νόμο και τα Καταστατικά των Ταμείων”.

“Εννοείται”, δηλώνει η ΠΕΟ, “ότι το αρχικό ποσό της αποζημίωσης, όπως θα υπολογισθεί, θα αναπροσαρμόζεται με ένα λογικό επιτόκιο ώστε να διατηρεί την αξία του”.

“Ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει να γίνει και για τα χρεόγραφα των δύο Τραπεζών τα οποία κατέχονται από Ταμεία Προνοίας”, όπως εισηγείται η ΠΕΟ.

“Νοουμένου ότι θα υλοποιηθούν τα πιο πάνω, οι όποιες αξίες (μετοχές, χρεόγραφα κλπ) οι οποίες πιθανόν να δοθούν από την Τράπεζα Κύπρου ως αντιστάθμισμα για κούρεμα των καταθέσεων των Ταμείων, θα ανήκουν στο κράτος”, προσθέτει η ΠΕΟ.

Αναφορικά με τις καταθέσεις των Ταμείων Συντάξεων Ημικρατικών Οργανισμών, η ΠΕΟ απαιτεί “όπως το κράτος, επιπρόσθετα από την εγγύηση των ίδιων των Οργανισμών, εγγυηθεί και το ίδιο, με βάση νομοθεσία που θα εγκριθεί, τις χρηματικές απώλειές τους και  τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών αυτών των Ταμείων, έτσι ώστε να διασφαλισθούν, σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω αυτών των εξελίξεων, κάποιοι Οργανισμοί δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο μέλλον”.

 

 

Πηγή: ΚΥΠΕ