Το νέο διάταγμα με σημαντικές χαλαρώσεις στις συναλλαγές

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σε σχέση με το ένατο Διάταγμα που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 20/4/2013 οι τροποποιήσεις του Δέκατου Διατάγματος αποσκοπούν σε σημαντικές χαλαρώσεις στις συναλλαγές, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα και είναι οι εξής:

(α) αυξάνονται οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων (transfers) σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας από ¤3.000 σε ¤10.000 μηνιαίως, για φυσικά πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο.

 

(β) οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας, μέχρι  ¤300.000 ανά συναλλαγή, είναι ελεύθερες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

 

(γ) οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας, πέραν των  ¤300.000 ανά συναλλαγή, επιτρέπονται για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, με την  παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων στο πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.

 

(δ) οι πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων, εκτός της Δημοκρατίας, για συναλλαγές που εμπίπτουν στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, των οποίων τα όρια αυξάνονται ως εξής:

 

(i)            μέχρι ¤500.000 ανά συναλλαγή με παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, χωρίς να υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής, 

 

(ii)           από ¤500.001 μέχρι ¤1.000.000 ανά συναλλαγή, με έγκριση από την Επιτροπή στην οποία υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα σχετικός τυποποιημένο κατάλογος που περιλαμβάνει τις πληρωμές αυτές.

 

(iii)          πέραν από ¤1.000.000 ανά συναλλαγή, με έγκριση από την Επιτροπή στην οποία υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα το αίτημα για κάθε πληρωμή ή μεταφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

 

(ε) αυξάνονται οι μεταφορές χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας από 2.000  σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ανά πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο.

 

(στ) επιτρέπονται οι πληρωμές εκτός της Δημοκρατίας μέσω χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας.

 

(ζ) αυξάνεται το ποσό που μπορεί να μεταφέρει φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι από 2.000 σε 3.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα.