Βαθιά Ανάσα: Παγώνουν τα δάνεια για δύο μήνες από σήμερα


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


-Οι εν λόγω δανειολήπτες δεν θα τυγχάνουν του ιδίου χειρισμού όπως οι άλλοι δανειολήπτες με μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.  Αυτό συνεπάγεται ότι οι λογαριασμοί αυτών των δανειοληπτών δεν θα μεταφέρονται στο Τμήμα Ανάκτησης Χρεών και δεν θα λαμβάνονται νομικά μέτρα.

-Επιπλέον χρεώσεις, τόκοι υπερημερίας και υπερβάσεων των εν λόγω δανειοληπτών θα αναστέλλονται άνευ επηρεασμού των συμβατικών τους επιτοκίων, και

-Θα γίνουν διευθετήσεις ρύθμισης με τους εν λόγω δανειολήπτες για την αναδιάρθρωση των χορηγήσεων τους στη βάση νέας αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής τους.