“Βραχυκύκλωσαν” απόφαση της Κ.Τ.Κ. για Λαϊκή μέσω ανωτάτου!

 

Το διάταγμα που εξασφάλισαν τα υπό αναφορά πρόσωπα, ουσιαστικά  παγοποιεί την αποξένωση καταθέσεων τους, μέχρι την εκδίκαση και έκδοση της απόφασης επί της ουσίας της προσφυγής (5 Απριλίου).

Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ανασταλεί η διοικητική πράξη που εξέδωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας  μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, στο μέτρο που αφορά τις καταθέσεις των αιτητών. Πθιο συγκεκριμένα, πλέον δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό οι καταθέσεις των αιτητών (οι τρεις που προσέφυγαν στο ανώτατο), μέχρι να εκδικαστεί η απόφαση, για να μην υπάρξει ο οποιοσδήποτε κίνδυνος απώλειας μέρους των χρημάτων των αιτητών.

Στην απόφαση σημειώνονται τα ακόλουθα: “Το δικαστήριο διατάττει όπως ανασταλεί η ισχύς και η εκτέλεση και η εφαρμογή της απόφασης των καθ’ ων η αίτηση, η οποία δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/3/2013 … με τίτλο “ως το περί της πώλησης ορισμένων εργασιών της Cyprus Polular Bank Co LTD διάταγμα του 2013”, στο μέτρο που αφορά τις καταθέσεις των αιτητών … μέχρι την εκδίκαση της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο προσφυγής και/ή  μέχρι εκδόσεως νεοτέρας διαταγής του Δικαστηρίου».