Η Ελληνική Τράπεζα χαλαρώνει επιβαρύνσεις ελέω κρίσης


Διαβάστε επίσης: Παραιτήθηκαν δύο μέλη του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Πάντα σε συνάρτηση με τα περιοριστικά μέτρα που είναι σε ισχύ σε ότι αφορά τις πληρωμές/μεταφορές χρημάτων.

Ειδικότερα, η Τράπεζα συνεχίζει την πρακτική που εφαρμόζει από τις 28 Μαρτίου 2013 και δεν θα επιβάλλει χρεώσεις για επιστρεφόμενες επιταγές λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου μέχρι το τέλος Απριλίου 2013.

Επίσης, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αντιλογισμό των πιο κάτω χρεώσεων, εκεί όπου έχουν επιβληθεί, για τον μήνα Μάρτιο 2013 καθώς και θα αναστείλει τις χρεώσεις αυτές και κατά τον μήνα Απρίλιο 2013.

Χρέωση για Καθυστερημένες δόσεις δανείων

Χρέωση για αποστολή ενημερωτικών επιστολών για καθυστερημένες οφειλές

Χρέωση για Υπέρβαση τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών με όριο παρατραβήγματος

Οι παραπάνω χρεώσεις θα επανέλθουν και θα εφαρμόζονται κανονικά από 01/05/2013.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν, μέχρι τις 30/06/2013, οι μειώσεις στα ποσοστά τόκων υπερημερίας, από 6% σε 2%, επί των καθυστερημένων δόσεων και υπερβάσεων για στεγαστικά δάνεια, τρεχούμενους λογαριασμούς και διευκολύνσεις ‘Stock Finance’, βάσει παλαιότερων ανακοινώσεων της Ελληνικής Τράπεζας (10/4/2012 και 12/12/2012).

Η Ελληνική Τράπεζα “διαβεβαιώνει ότι με αξιοπιστία, σύνεση και υψηλό αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα νοικοκυριά, στον επιχειρηματικό κόσμο, στους πελάτες αλλά και στον κόσμο της Κύπρου γενικότερα, στηρίζοντας με όλες της τις δυνάμεις την κυπριακή οικονομία και τον τόπο, στις δύσκολες αυτές στιγμές που όλοι βιώνουμε”.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ