27,8% η ανεργία σε νέους κάτω των 25

Στο 11,8% του εργατικού δυναμικού ανήλθε το 2012 το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με χαμηλότερο ποσοστό για τις γυναίκες 11,1% και ψηλότερο ποσοστό για τους άντρες 12,5%. 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Tο ψηλότερο ποσοστό ανεργίας αφορούσε τους νέους κάτω των 25 ετών και ανερχόταν στο 27,8% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης “Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» για το έτος 2012, που εξέδωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, το εργατικό δυναμικό (δηλαδή οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι) ανερχόταν σε 440.604 πρόσωπα το 2012 από τα οποία το 52,7% ήταν άντρες και το 47,3% γυναίκες.


 

Διαβάστε επίσης “Ξεκίνησε το Eurogroup – Το ξέπλυμα κρίνει την δόση (vid)“.


Ο αριθμός των απασχολουμένων ανερχόταν σε 388.605 πρόσωπα ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τα πρόσωπα 20-64 ετών ήταν 70,2%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες ήταν 76,1% ενώ για τις γυναίκες ήταν αρκετά χαμηλότερο 64,8%. Τα πιο πάνω ποσοστά, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, είναι από τα ψηλότερα που παρατηρούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Η έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιέχει στοιχεία για τους εργαζομένους και τους ανέργους που αναλύονται κατά φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική κατηγορία. Παρέχονται επίσης στοιχεία για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση καθώς και για αυτούς που έχουν δεύτερη εργασία και για τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας.Επίσης η έκθεση περιέχει στοιχεία για τα αποτελέσματα της ειδικής ενότητας σχετικά με τη “Μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση’’.

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι απασχολούμενοι της Κύπρου διαθέτουν ψηλό επίπεδο μόρφωσης αφού περισσότερο από το ένα τρίτο (42,1%) είχαν συμπληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και 39,0% ήταν απόφοιτοι λυκείου.

Μερική απασχόληση είχαν 41.670 πρόσωπα ή 10,7% των εργαζομένων. Το 48,2% από αυτούς δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να βρουν εργασία με πλήρη απασχόληση, ενώ 18,9% δήλωσαν ότι εργάζονται με μερική απασχόληση για οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους.

Ποσοστό 2,6% των εργαζομένων ή 10.015 πρόσωπα είχαν και δεύτερη εργασία από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό, 22,1%, διάλεξαν τον τομέα της γεωργίας σαν δεύτερη απασχόληση.

Όσον αφορά τα κυριότερα αποτελέσματα της ειδικής ενότητας της έκθεσης για το 2012 σχετικά με τη “Μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση’’ το 89,8% των ατόμων ηλικίας 50-69 χρονών λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ή/και σύνταξη κυβέρνησης /ημικρατικών οργανισμών/δήμων ή κοινωνική σύνταξη (οικοκυράς), το 3,2% λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με επαγγελματικό σχέδιο, το 2,8% λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με προσωπικό σχέδιο π.χ. μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ 7,0% λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και 6,2% σύνταξη αναπηρίας / ανικανότητας. Σημειώνεται ότι κάποιος μπορεί να λαμβάνει περισσότερα από ένα είδος σύνταξης.

Το 41,9% των ατόμων ηλικίας 50-69 χρόνων πήραν την πρώτη τους σύνταξη γήρατος στο 63ο έτος της ηλικίας τους, το 18,7% στο 65ο έτος της ηλικίας τους, το 16,8% στο 60ο έτος της ηλικίας τους, ενώ μόνο το 5,5% πήραν την πρώτη τους σύνταξη στο 55ο έτος της ηλικίας τους.

Από τα άτομα 50-69 χρονών που παίρνουν σύνταξη και δεν παρέμειναν περισσότερο καιρό στην εργασία τους, το 33,7% δήλωσαν ως κύριο λόγο ότι έφτασαν στην υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης, το 23,5% ότι έφτασαν σε ηλικία που τους επέτρεπε να συνταξιοδοτηθούν, το 16,5% λόγω ασθένειας ή ανικανότητας, το 9,4% για οικογενειακούς λόγους ή λόγους που σχετίζονται με την φροντίδα, το 7,3% ότι έχασαν την εργασία τους και/ή δεν μπόρεσαν να βρουν άλλη και μόνο το 4,7% δήλωσαν ότι δεν παρέμειναν περισσότερο καιρό στην εργασία τους λόγω ευνοϊκών οικονομικών όρων για συνταξιοδότηση.

Από τους απασχολούμενους 50-69 χρονών που παίρνουν σύνταξη και παρέμειναν στην εργασία τους, το 35,8% δήλωσαν ως κύριο λόγο την παροχή ικανοποιητικού προσωπικού /οικογενειακού εισοδήματος, το 6,0% δήλωσε τη δημιουργία ή αύξηση των μελλοντικών συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, το 30,4% συνδυασμό των πιο πάνω, ενώ το 27,8% δήλωσε μη οικονομικούς λόγους για παραμονή τους στην εργασία όπως η ικανοποίηση από την εργασία.

Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, από τους απασχολούμενους 50-69 χρονών που παίρνουν σύνταξη και παρέμειναν στην εργασία τους το 40,3% δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να σταματήσουν να εργάζονται σε περισσότερο από 1 και εώς 3 χρόνια, το 27,3% σε περισσότερο από 3 και εώς 5 χρόνια, το 15,5% σε περισσότερο από 5 και εώς 10 χρόνια, το 10,9% σε έως 1 χρόνο, ενώ μόνο το 6,0% δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να σταματήσουν να εργάζονται σε περισσότερα από 10 χρόνια.

Από τα άτομα 50-69 χρόνων που δεν παίρνουν σύνταξη. το 96,3% δήλωσαν ότι έχουν συνεισφέρει μέχρι τώρα για τη δημιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για σύνταξη γήρατος κοινωνικών ασφαλίσεων ή/και σύνταξη κυβέρνησης/ημικρατικών οργανισμών/δήμων.

Από τους απασχολούμενους 50-69 χρόνων που δεν παίρνουν σύνταξη αλλά έχουν συνεισφέρει για τη δημιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων το 50,5% δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να εργάζονται αμέσως μόλις πάρουν σύνταξη, ενώ το 39,4% αναμένουν να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά που θα πάρουν σύνταξη για οικονομικούς λόγους.

Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, από τα άτομα 50-69 χρονών που δεν εργάζονται και δεν παίρνουν σύνταξη αλλά έχουν συνεισφέρει για τη δημιουργία συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων το 42,6% δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να ψάχνουν για εργασία αμέσως μόλις πάρουν σύνταξη, ενώ το 51,9% αναμένουν να συνεχίσουν να ψάχνουν για εργασία και μετά που θα πάρουν σύνταξη για οικονομικούς λόγους.