Δημοσιεύθηκε από το ΥΠΟΙΚ ο προϋπολογισμός του 2014


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Πρόκειται για το  στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 2014 -2016, που όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο ετοιμάζεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την κυπριακή οικονομία.

Το στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής, καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το κυβερνητικό πρόγραμμα και το Μνημόνιο συναντίληψης και περιλαμβάνει όλες τις πρόνοιες του Μνημονίου που αφορούν δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα.

 

Ρυθμός ανάπτυξης

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, καθώς και της ύφεσης που παρατηρείται σ χώρες που είναι σημαντικοί εμπορικοί μας εταίροι. 

Στους εσωτερικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν αρνητικά, περιλαμβάνεται το αρνητικό κλίμα εμπιστοσύνης για την οικονομία της Κύπρου και το τραπεζικό σύστημα από ξένους και ντόπιους επενδυτές και καταθέτες που επιδεινώθηκε μετά την απόφαση του Eurogroup.

Ο ρυθμός ανάπτυξης σύμφωνα με την εγκύκλιο αναμένεται να είναι αρνητικός και να ξεπεράσει το 8,7% που είναι στο πρόγραμμα σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με την συρρίκνωση 2,4% το 2012.

 

Aνεργία

Το ποσοστό ανεργίας, αναφέρεται, αναμένεται να ανέλθει στο 16,9% το 2014, εξαιτίας της χρονικής υστέρησης που παρατηρείται στην οικονομία, ενώ από το 2015 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να ακολουθήσει πτωτική πορεία, ωστόσο θα βρίσκεται σε ψηλά ακόμη επίπεδα. Το 2015 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να φτάσει το 14,6% και το 2016 το 13,7%.

 

Δημόσιος τομέας

Με βάση το Μνημόνιο συναντίλιψης ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να μειωθεί κατά 4,500 άτομα μέχρι το 2006, ωστόσο όπως αναφέρεται στο κείμενο κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο γι΄ αυτό θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για επιπλέον μείωση της απασχόλησης, όπως την συνέχιση απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού ωρομίσθιων καθώς και την κατάργηση 1880 κενών θέσεων του ωρομίσθιου προσωπικού.

 

Δημόσια έσοδα 

Τα δημόσια έσοδα σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζουν υποτονικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.

Το 2014, με βάση πίνακα ο οποίος υπάρχει στην εγκύκλιο, τα δημόσια έσοδα αναμένεται να μειωθούν κατά 5% το 2014 (5.927 εκατομμύρια), ενώ το 2015 και 2016 αναμένεται να αυξηθούν κατά 4%( 5.860 εκ.) και 1% (6.106 εκ.)αντίστοιχα.

 

Μείωση δαπανών

Οι εξοικονομήσεις που κρίνονται απαραίτητες το 2014 θα φτάσουν το 11%, ενώ αναμένεται να επεκταθούν κατά 1,4%(5.468 εκ) το 2015 και κατά 5,0%( 5.200 ) το 2016.

 

Επανεξέταση έργων

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι όλα τα έργα, προγράμματα, κατασκευαστικά έργα θα πρέπει να επανεξεταστούν, όσον αφορά την ανάγκη υλοποίησης τους μιας και προγραμματίστηκαν κάτω από διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.