Διορίστηκε η KPMG Λονδίνου για αποτίμηση στοιχείων Τρ. Κύπρου

 


 

Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!! 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


“Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ως Αρχή Εξυγίανσης, διόρισε την KPMG Λονδίνου ως ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, δηλαδή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ισολογισμών της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας”, ανέφερε η κ. Στυλιανού, προσθέτοντας πως η έκθεση αποτίμησης αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουλίου 2013.

“Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της έκθεσης αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή, η Αρχή Εξυγίανσης θα καθορίσει το ποσοστό μετατροπής σε μετοχικό κεφάλαιο από το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου που είναι τώρα δεσμευμένο”, ανέφερε.

“Πρόθεση της Αρχής Εξυγίανσης είναι όπως αυτό γίνει σε περίοδο 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παράδοση της έκθεσης αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή, κατόπιν επικείμενης τροποποίησης του σχετικού Διατάγματος της ΚΤΚ”, κατέληξε η κ. Στυλιανού.

Πηγή ΚΥΠΕ