Έκδοση μετοχών από ΣΠΕ με έγκριση Υπ. Συμβουλίου

 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Η έκδοση των μετοχών αποσκοπεί στο να αποφευχθεί η στήριξη του Συνεργατισμού από την δανειακή σύμβαση, κάτι που ο Συνεργατισμός είχε πρόθεση.

Όσον αφορά το σκεπτικό της απόφασης του Υπουργικού, το προεδρικό με ανακοίνωση του αναφέρει ότι η λήψη της απόφασης αυτής αποσκοπεί:

-Να δημιουργηθεί μετοχικό κεφάλαιο στις Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες (ΣΠΕ) και κατ΄ επέκταση να μετατραπεί η απεριόριστη ευθύνη των μελών των εν λόγω εταιρειών σε περιορισμένη διά μετοχών, για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης.

-Η μετατροπή της ευθύνης να γίνεται με σχετική γνωστοποίηση του Εφόρου και η ισχύς της μετατροπής να αρχίζει 30 μέρες μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

-Να παρέχεται η δυνατότητα και στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ), πέραν της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, να εκδίδουν μετοχές τάξης Βʼ για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των εν λόγω Ιδρυμάτων (core equity tier 1 capital). 

-Να παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς (υπό προϋποθέσεις) από τις Συνεργατικές Εταιρείες και των μετοχών τάξης Αʼ, πέραν των μετοχών τάξης Βʼ.