Επίσημη ανακοίνωση των ΚΑ για το νέο ΔΣ


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!! 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ασκώντας ως κύριος μέτοχος της Εταιρείας τα δικαιώματα που της παρέχονται από το Καταστατικό της Εταιρείας, προέβη χθες, 29 Μαΐου 2013, στο διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κ. Τώνη Αντωνίου, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. Μαρίνο Καλλή, Ανδρέα Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, Ανδρέα Πέτρου, Πανίκο Χειμώνα, Μάριο Χατζηγαβριήλ, Πανίκο Κουρίδη, Μάριο Ευθυμίου και Δημήτρη Γιαννάκη ως μέλη.

Η μία (1) θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία αναλογεί στους ιδιώτες μετόχους της Εταιρείας με βάση το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, θα πληρωθεί με εκλογές που θα διεξαχθούν σε ξεχωριστή γενική συνέλευση των ιδιωτών μετόχων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ