Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή μνημονίου από Κύπρο


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παράλληλα με τις συστάσεις που έκανε η Κομισιον για 23 χώρες (όλες πλην Κύπρου, Ελλάδα, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας), «οι Αρχές έχουν λάβει σημαντικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης ήδη πριν από την υπογραφή του προγράμματος και οι πολιτικές που είχαν καθοριστεί ως προαπαιτούμενες δράσεις έχουν υλοποιηθεί».

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι βασικές προκλήσεις και κίνδυνοι κατά την προσεχή περίοδο σχετίζονται με την εξέλιξη των εγχώριων πιστωτικών όρων και την πολυπλοκότητα της αναδιοργάνωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, με πιθανά δευτερογενή αποτελέσματα σε συναφείς επαγγελματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και με την ταχεία επιδείνωση στις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Στις ενδεχόμενες θετικές εξιλίξεις που μπορεί να προκύψουν, επισημαίνει την επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

«Γενικότερα, η μετάβαση σε ένα πιο διαφοροποιημένο αναπτυξιακό μοντέλο θα αποτελέσει πρόκληση για την οικονομία τα προσεχή έτη και θα οδηγήσει σε ανακατανομή οικονομικών πόρων μεταξύ τομέων, η οποία θα απαιτήσει χρόνο και ευελιξία στις αγορές συντελεστών παραγωγής και προϊόντων», αναφέρει το έγγραφο.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η συνέχιση της ορθής εφαρμογής των διαρθρωτικών και άλλων ταμείων της ΕΕ, καθώς και η αύξηση των ευκαιριών για τους νέους και η διαφύλαξη των προοπτικών απασχόλησής τους θα συμβάλει στο να τεθούν τα θεμέλια για μια διατηρήσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για την Κύπρο.

Καταλήγει επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να εφαρμόζονται με συνέπεια τα μέτρα πολιτικής στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης.

Πηγή ΚΥΠΕ