Κουγιάλης: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η πρόταση κανονισμού για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η πρόταση κανονισμού του περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η πρόταση κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, καθώς και η πρόταση για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.  

Επίσης, θα συζητηθούν οι προτάσεις κανονισμών για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

 

Πηγή: ΚΥΠΕ