Κυρώσεις στις χώρες που δεν συμμορφώνονται με αποφάσεις ΕΔΑΔ

 


 

Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Νικολαΐδης εισηγήθηκε όπως, πέραν του πολύ σημαντικού ρόλου της εξ Υπουργών Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με αποφάσεις του Δικαστηρίου, θα μπορούσε και η ΚΣΣΕ να εξεύρει τρόπους άσκησης πίεσης προς τις υπό κρίση κυβερνήσεις για συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω αποφάσεις.

Μεταξύ των εισηγήσεων ήταν η έναρξη διαλόγου εντός της Επιτροπής για την πιθανή λήψη μέτρων ή εφαρμογή κυρώσεων, περιλαμβανομένης της αμφισβήτησης των διαπιστευτηρίων εθνικών κοινοβουλευτικών αντιπροσωπEιών εντός της Συνέλευσης σε περιπτώσεις συνεχιζόμενης και επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης.

Εισηγήθηκε ακόμα πως τέτοια μέτρα θα μπορούσαν επίσης να επιβληθούν όταν μια χώρα έχει καταδικαστεί για τη διάπραξη πολύ σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή και όταν εκκρεμεί εναντίον της μεγάλος αριθμός υποθέσεων.

Με αυτό τον τρόπο, είπε, στα πλαίσια του επιβαλλόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα κοινοβούλια θα καλούνται να ασκούν πρόσθετη πίεση προς την εκτελεστική εξουσία της χώρας τους για την έγκαιρη και ουσιαστική συμμόρφωσή της με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Ο εισηγητής της Επιτροπής για το θέμα, Ολλανδός γερουσιαστής Klaas de Vries, όπως και ο Πρόεδρος και αρκετά μέλη της Επιτροπής, συμφώνησαν για την αναγνώριση της κοινοβουλευτικής ευθύνης στο όλο θέμα και την ανάγκη για ενεργότερη ανάμειξη της Συνέλευσης.

Ο εισηγητής κατέθεσε την πρόθεσή του να αποστείλει άμεσα επιστολές προς τις χώρες μέλη με βεβαρημένο ιστορικό, ζητώντας απαντήσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος  για τη μη συμμόρφωσή τους, ώστε η Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης να εισηγηθεί τα επόμενα βήματα.

Πηγή ΚΥΠΕ