Μειωμένο κατά 246 εκ. το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Η μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, στον σημαντικό περιορισμό κατά €233 εκ. των εισαγωγών, οι οποίες μειώθηκαν στο €1,16 δισ., από €1,40 δισ.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά €12,5 εκ., στα €336,95 εκ., από €324,38 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε σημαντική μείωση τον Μάρτιο του 2013 κατά €146,53 εκ., στα €252,12 εκ., από €398,65 εκ. τον Μάρτιο του 2012.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ήταν τον Μάρτιο του 2013 στα €368,8 εκ., εκ των οποίων €276,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €92,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €116,6 εκ., εκ των οποίων €62,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και €54,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Τον Μάρτιο του 2012, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις είχαν ανέλθει στα €523,41 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές στα €124,76 εκ.

Επίσης, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €578,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση με €677,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, παρουσιάζοντας μείωση €99,5 εκ.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 ήταν €798,7 εκ. σε σύγκριση με €877,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 ήταν €220,3 εκ. σε σύγκριση με €199,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012.

Κατά το Φεβρουάριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) ήταν €390,6 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Φεβρουάριο 2013 ήταν €103,7εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €62,5εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €41,2εκ.

Πηγή ΚΥΠΕ