Περιόρισε τις ζημιές της η Ελληνική Τράπεζα

 


 

Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Η Ελληνική Τράπεζα κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές της κατά 77,3 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το 2011.

Η ζημιά μετά και τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της εταιρείας ανήλθε στα 23,4 εκ., μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ενώ το 2011 η ζημιά ήταν 100,7 εκ.

Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε στα 162,4 εκ. το 2012, σημειώνοντας αύξηση 19,9 εκ. από το ποσό του 2011.