ΔΗΣΥ: Πρόταση νόμου για την Τράπεζα Κύπρου


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Όπως μεταδίδει το Stockwatch.com, η πρόταση αποσκοπεί στη νομοθετική ρύθμιση ενός εκ των προβλημάτων που εμποδίζουν την έξοδο της Τράπεζας από το καθεστώς πριν την ολοκλήρωση του κουρέματος. 

Με πρόταση νόμου ο ΔΗΣΥ προτείνει τη δημιουργία λογαριασμού μεσεγγύησης δηλαδή escrow account, (ειδικός κλειστός λογαριασμός) στον οποίο να κατατεθεί το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων ιδρυμάτων Νόμου, για να θεσμοθετηθεί διαδικασία μεσεγγύησης με άνοιγμα λογαριασμού μεσεγγύησης και το διορισμό φορέα μεσεγγύησης σε σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης. 

Όπως επισημαίνεται, η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα επιτρέπει σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, να εξέρχεται ταχύτερα του καθεστώτος εξυγίανσης.

Πηγή:Euro2day.gr