Σήμερα έπρεπε να είχαμε πόρισμα από την διερευνητική για την οικονομία


 Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας

 Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Το πόρισμα της Επιτροπής επρόκειτο να δοθεί σήμερα. Ωστόσο, η Επιτροπή ζήτησε όπως δοθεί η σχετική παράταση, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία, λόγω του γεγονότος ότι το έργο, το οποίο επιτελεί είναι ογκώδες και ότι το έργο της ανακόπηκε σε κάποιο βαθμό λόγω παραίτησης και συνακόλουθης αντικατάστασης δύο μελών της.

Η παράταση αφορά περίοδο τριών μηνών.