Σωσίβιο ελπίδας αποτελούν για την κυβέρνηση τα ευρωπαϊκά προγράμματα


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι απαιτείται πλέον μια πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Εχει τονίσει κατ΄ επανάληψη ότι αυτό είναι μια από τις βασικές θέσεις και πρέπει να είναι ένας βασικός στόχος της νέας οικονομικής περιόδου. Χρειάζεται, επίσης, καλύτερος αναπτυξιακός σχεδιασμός ενόψει της σοβαρής οικονομικής κρίσης, όπως και αξιολόγηση των αναγκών που προκύπτουν για ανάπτυξη ανά πάσα στιγμή.

Με βάση τα νέα δεδομένα, το Γραφείο Προγραμματισμού  αναβαθμίζεται σε Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Η μετεξέλιξη, αλλά και η μετονομασία του μέχρι σήμερα Γραφείου Προγραμματισμού συνάδει και αποδίδει πλήρως τους στόχους και το νέο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι επικεντρώνονται πλέον σε τρεις κύριους πυλώνες:

1.        Την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ταμείων, καθώς και την παροχή πλήρους και λεπτομερούς πληροφόρησης στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, αλλά και σε όλους τους φορείς και θεσμούς, για τις ευκαιρίες που προσφέρονται από  τα προγράμματα της Ε.Ε.

Θα έχουμε μια γκάμα πληροφόρησης, θα αξιοποιηθεί η πληροφόρηση που αφορά ακόμα και τα οριζόντια προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφόρηση ειδικά αυτή την περίοδο που τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα είναι μια τονωτική ένεση για την οικονομία.

2.        Τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των υποχρεώσεων μας που προκύπτουν από τη δανειακή σύμβαση, καθώς και τον παράλληλο συντονισμό της εφαρμογής του προγράμματος διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη.

3.        Το συντονισμό του σχεδιασμού της νέας αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης. Σε συνεργασία με τα  Υπουργεία θα πραγματοποιείται αξιολόγηση και ιεράρχηση προτάσεων για νέα μεσαία και μεγάλα αναπτυξιακά έργα, καθώς και, ειδικότερα, διαμόρφωση στρατηγικής για την προώθηση του τομέα έρευνας και καινοτομίας. Είναι ένα θέμα στο οποίο φαίνεται εκ των πραγμάτων πως τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο στην ΕΕ θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη χρηματοδοτική προσφορά που πρέπει να αξιοποιηθεί από τη χώρα μας.

Στόχος η επανεκκίνηση της οικονομίας 

Ερωτηθείς αν με την αναβάθμιση του το Γραφείο Προγραμματισμού θα έχει τις ανάλογες εξουσίες, ο κ. Στυλιανίδης απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι «η νέα Γενική Διεύθυνση θα οριστικοποιηθεί ως τέτοιας υποδομής, μετονομασίας και υποβάθρου και αυτό είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα τύχει ενίσχυσης από άτομα από όλα τα Υπουργεία στη βάση της εναλλαξιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η εμπειρία από άλλες χώρες, όπου υπάρχει ανάλογο Οργανο για την παρακολούθηση του έργου της εφαρμογής της δανειακής σύμβασης και του Μνημονίου απέδειξε ότι δεν χρειάζονται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει είναι επαρκές για να μπορέσει να βοηθήσει τη Γενική Διεύθυνση να αναλάβει αυτό το ρόλο που της ορίζεται.  Είναι Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Είναι κρίσιμος ρόλος, θεωρούμε ως Κυβέρνηση ότι με βάση αυτά τα δεδομένα αυτή η Διεύθυνση θα διαδραματίσει ένα από τους πιο ουσιαστικούς ρόλους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που όλοι επιδιώκουμε: την επανεκκίνηση της οικονομίας».